Chalupská slať

Chalupská slať

Navštivte největší rašelinné jezírko v České republice.

Přístupnost

Celoročně

Vstupné

Zdarma.

Jak se tam dostanete

Chalupská slať se nachází 1,5 k od centrálního parkoviště od obce Borová Lada. Je přístupná pouze po dřevěném chodníčku.

Doporučená délka návštěvy

1 hodina

Doplňující informace

Chalupská slať se označuje jako přechodný typ mezi údolními vrchovišti vytvořenými podél řeky Vltavy a Křemelné a horskými vrchovišti z náhorní plošiny Šumavských Plání. Samotná lokalita Chalupské slati zahrnuje dvě rozsáhlá vrchoviště, a to Chalupskou slať a Novosvětskou slať. Ty jsou pak spojené mělkou vrstvou rašeliny v jeden rašeliništní komplex, ležící v širokém údolí, jež má protáhlý tvar.

Cestou k jezírku lze spatřit po pravé straně rozsáhlé snížené plochy bez klečových porostů. Proč na to upozorňujeme? Protože tato plocha byla před několika desítkami let z poloviny vytěžena, zbavena klečových porostů a částečně zavodněna. Na konci dřevěného chodníčku je plošina, která nabízí nádherný výhled na největší rašelinné jezírko v České republice. Jezírko se rozkládá na 1,3 ha a má zároveň i největší hloubku 1,5 m. V jezírku jsou romantické rašelinové ostrůvky, na kterých se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin.