Přidat do programu

Rožmberský dům - Blatské muzeum

Jsou to dva nejkrásnější domy ve městě Soběslavi. V rožmberském domě bydlela Zuzana Vojířová – oblíbenkyně posledního Rožmberka Petra Voka, Smrčkův dům na náměstí patří k významným renesančním památkám. Společné mají domy jedno. Sídlí v nich Blatské muzeum. 

Historie Rožmberského domu sahá až do druhé poloviny 15. století. Dům zvaný Špulířovský koupil v 16. století Petr Vok z Rožmberka. Zakoupil také dva sousední domy, spojil je v jeden architektonický celek a vznikl tak pohodlný palác určený k četným pobytům Petra Voka v Soběslavi. Již od roku 1904, kdy Rožmberský dům zakoupilo město pro někdejší městské muzeum, slouží tento zajímavý objekt nedaleko náměstí muzejním účelům.

V současnosti se zde nachází dvě stálé expozice: Příroda Táborska a Soběslav  - město pětilisté růže, která provede návštevníky rožmberskými dějinami města Soběslav. Mezi exponáty dominuje unikátní gotická skříň (městská pokladnice) snesená v roce 2013 z věže kostela sv. Petra a Pavla a po restaurování osazená původními dekorativními prvky z muzejních sbírek. Pro dětské návštěvníky je připraven pracovní list i dřevěné puzzle.

Otevřeno: květen - říjen

 

Zpět