Přidat do programu

Kostel sv. Jana Křtitele - Paštiky

Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách je postavený podle plánů K. L. Diezenhofera. Řadí se mezi nejhodnotnější ukázky venkovské barokní církevní architektury v Čechách. 

Okolo kostela je hřbitov a pod hřbitovní kaplí krypta, která slouží jako hrobka rodu Hildprandtů. 

Správcem kostela je Římskokatolická farnost Blatná.

Kostel není otevřen k běžným prohlídkám. Otevřen je příležitostně během roku - při pouti, při zvláštních bohoslužbách (např. Památka zesnulých) nebo při slavnostních koncertech. 

Vnější část kostela se nyní průběžně opravuje. Interiéry kostela jsou krásné rekonstruované. 

Přes Paštiky prochází dvě poutní stezky - Vintířova a Via-Nova.

 

Zpět