Přidat do programu

Dolní brána v Prachaticích

Dolní brána z roku 1527, zvaná též i jako Písecká, je součástí středověkého opevnění města a nachází se na vstupu do historického centra města z Malého náměstí.

Před Dolní branou vznikl barbakán, což je fortifikační prvek sloužící k lepší obraně brány, v podobě masivní hranolovité věže zakončené atikovým cinbuřím s náročnými vížkami. Brána byla v roce 1569 doplněna o venkovní výzdobu, ze které se dodnes dochovaly heraldické pětilisté růže v nikách atiky, dále v průčelí obraz rožmberského jezdce s nápisem "Laudamus veteres sed nostris utimur anni"(staré chválíme, ale své době žijeme) a další latinské nadpisy.

Kontakty:

Zpět