Přidat do programu

Chalupská slať

Chalupská slať se označuje jako přechodný typ mezi údolními vrchovišti vytvořenými podél řeky Vltavy a Křemelné a horskými vrchovišti z náhorní plošiny Šumavských Plání. Samotná lokalita Chalupské slati zahrnuje dvě rozsáhlá vrchoviště, a to Chalupskou slať a Novosvětskou slať. Ty jsou pak spojené mělkou vrstvou rašeliny v jeden rašeliništní komplex, ležící v širokém údolí, jež má protáhlý tvar.

Chalupská slať se nachází 1,5 k od centrálního parkoviště od obce Borová Lada. Je přístupná pouze po dřevěném chodníčku. Cestou k jezírku lze spatřit po pravé straně rozsáhlé snížené plochy bez klečových porostů. Proč na to upozorňujeme? Protože tato plocha byla před několika desítky let zpoloviny vytěžena, zbavena klečových porůstu a částečně zavodněna. Na konci dřevěného chodníčku je plošina, která nabízí nádherný výhled na největší rašelinné jezírko v České republice. Jezírko se rozkládá na 1,3 ha a má zároveň i nějvětší hloubku 1,5 m. V jezírku jsou romantické rašelinové ostrůvky, na kterých se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin.

Autor  zimní fotografie: Ing. Josef Pecka

Kontakty:

Zpět