Přidat do programu

Pstruhařství Mlýny

V dřívějších dobách by jste zde nalezli vodní mlýn, na kterém do roku 1850 hospodařil rod Mrázů. V roce 1850 tento mlýn koupil můj předek Matěj Bláhovec a od té doby zde hospodaří náš rod. Okolo roku 1935 bylo ve starém mlýně zastaveno mletí obilí a přešlo se na výrobu drobných dřevěných výrobků - hrábě, dřevěné penály, tabulky, ramínka, věšáky atd. Zhruba ve stejné době se začal oan Vojtěch Bláhovec, zajímat o chov pstruhů. Vytvořil plány na stavbu pstruží líhně a odchov pstruhů v zemních rybníčcíh. Stavbu líhně ještě stihl do příchodu války, začala fungovat okolo roku 1938, ale stavbu zemních rybníčků již nikdy neuskutečnil. V pstruží líhni se během její historie inkuboval a rozkrmoval plůdek pstruhů potočních, sivenů amerických a nakonec zkušebně i lipana podhorního. Byla v provozu až do konce 70. let.

Současné pstruhařství bylo založeno v roce 1999. Od té doby se začala budovat současná pstruhárna, která se soustřeďuje především na produkci tržních pstruhů a sivenů.

Průtočná farma na odchov pstruha duhového a sivena amerického

Byla postavena v letech 1999 – 2005 na říčce Spůlce v osadě Mlýny (Vacov – Žár). Tato farma využívá pouze gravitační průtok čisté vody ze Spůlky přes betonový žlab, ve kterém dochází k odchovu ryb. Na konci žlabu je usazen sedimentační konus, ze kterého jsou všechny sedimenty z chovu ryb odčerpávány do odkalovací jímky. Tento žlab se nasazuje rozkrmeným plůdkem o velikosti cca 6 – 8 cm a odchov trvá jeden rok.

Recirkulační farma na odchov pstruha duhového, sivena amerického a jeseterů

Jedná se o současnou nejmodernější technologii pro chov lososovitých ryb. Zařízení používá minimální množství vody z průsaků říčky Spůlky. Voda je zachycována v drenážní jímce, kam dotéká přefiltrována skrze písčito-štěrkový sediment a je následně čerpána do recirkulace. Voda zde neustále cirkuluje a je pouze minimálně doplňována o čerstvou, především na pokrytí potřeby odkalení systému. Samotná farma je složena z chovného prostoru pro ryby a technických částí pro čištění vody (biofiltr). Veškeré odpadní látky jsou separovány v odkalovacím zařízení samotné recirkulace, odkuď jsou čerpány do sedimentačního rybníčku a následně využívány jako organické hnojivo.

Do této farmy je také nasazován rozkrmený plůdek o velikosti 6 – 8 cm a odchovávaná ryba do velikosti 15-20 dkg. Po té se přepustí do průtočné farmy, kde se chová až do tržní velikosti.

Zpracovna sladkovodních ryb

Byla postavena v roce 2005, aby naše ryby byly i kvalitně a hlavně okamžitě zpracovány (bez nutnosti další přepravy). Ryby jsou dodávány přímo zákazníkům kteří přijdou do našeho pstruhařství, ale i rozváženy do okolních restaurací , hotelů, stravovacích zařízení a podobně. Cílem celého našeho snažení je produkovat celoročně kvalitní a chutnou rybu a zároveň co nejméně zatěžovat životní prostředí.

Kontakty:

Zpět