Národní park Šumava

Národní park Šumava

Národní park, jako přírodní „ostrov" a protipól intenzivně využívaných krajin, zprostředkovává člověku krásu i sílu.

Národní park Šumava je největší ze čtyř národních parků (68 064 ha) v České republice. Velkoplošná ochrana Šumavy začala roku 1963 vyhlášením Chráněné krajinné oblasti Šumava, v roce 1991 ji následovalo vyhlášení národního parku. Jako jeden z nejrozsáhlejších souvislých komplexů lesa ve střední Evropě, je nazýván Zeleným srdcem Evropy. Geologické, pedologické a geomorfologické podmínky vytváří základní předpoklady pro rozvoj vegetace a režim spodních a povrchových vod. Mimo horských smrčin a pralesních porostů jsou nejvýznamnější slatě, rašeliniště a karová jezírka.

Většina území náleží do geomorfologického celku Šumava a z části do Šumavského podhůří, která jsou součástí Šumavské hornatiny. Šumava patří mezi nejstarší pohoří střední Evropy. Zvedá se z nadmořské výšky kolem 700 m n. m. a její nejvyšší vrcholy pouze na bavorské straně přesahují 1400m. Nejvyšším vrcholem české strany je Plechý (1378 m n. m.). Jádrem pohoří jsou Šumavské pláně, rozsáhlá náhorní rovina s nadmořskou výškou kolem 1000 m, z nichž k severozápadu vybíhá Železnorudská hornatina a k jihovýchodu pohraniční hřbet Trojmezenské hornatiny a vnitrozemský hřbet Boubínské a Želnavské hornatiny, které od sebe dělí široká Vltavická brázda.

Ve čtvrtohorách vyhloubily ledovce morfologicky výrazné kary, z nichž většina je dnes vyplněna vodou. Ve stejné době vznikly i některé další nápadné terénní tvary jako mrazové sruby, skalní hradby nebo svahové balvanité sutě. Zcela specifickými útvary jsou rozsáhlá, mírně vyklenutá náhorní i údolní vrchoviště.

Fotografie: www.nakvilde.cz

Kontakty: