Milevský klášter

Milevský klášter

Místo s tisíciletou sakrální tradicí a jedinečnou atmosférou.

Národní kulturní památka – nejstarší a nejrozsáhlejší klášter a jediná románská bazilika Jižních Čech, řadící se mezi nejcennější románské stavby v České republice. Archeologické výzkumy zde odhalily středověkou stavební huť, v níž se vyráběly dlaždice se vzory, které nemají v křesťanském umění Evropy té doby konkurenci.

Klášter v Milevsku byl před více než osmi sty lety založen na místě, vnímaném odedávna jako posvátné. Pod vedením prvního opata Jarlocha, považovaného za Kosmova pokračovatele, se brzy stal duchovním, kulturním a hospodářským centrem kraje. Spolu se svou komunitou zažil období rozkvětu i dramatické situace, překonal husitské války, josefinské reformy i totalitní snahu o likvidaci řeholního života. Vedle svého hlavního poslání – obnovy řeholního života a pastorační činnosti v okolních farnostech – dnes zdejší bratři premonstráti pořádají řadu kulturních akcí pro širokou veřejnost.

Část areálu kláštera je po celou turistickou sezónu zpřístupněna ve dvou prohlídkových okruzích. Jsou nejen procházkou dějinami architektury, ale dávají nahlédnout i do života řádových bratří. V rámci komentovaných prohlídek procházejí návštěvníci baziliku Navštívení Panny Marie, opatskou kapli, rajský dvůr, hřbitovní kostel sv. Jiljí, zařízené pokoje v bývalé prelatuře a barokní knihovnu v Latinské škole. V přízemí barokní prelatury se střídají krátkodobé výstavy.

Prohlídku kláštera mimo sezónu lze domluvit telefonicky (737 166 733) nebo mailem (prohlidky@klastermilevsko). Chcete-li navštívit klášterní obchůdek, stačí se v pracovních dnech ohlásit v kanceláři kláštera nebo telefonicky (777 617 127).

První prohlídkový okruh - Cesta sakrálními stavbami milevského kláštera je současně procházkou dějinami architektury. Představuje románskou baziliku Navštívení Panny Marie a rajský dvůr původního kláštera, gotickou opatskou kapli, hřbitovní kostel sv. Jiljí s románskou zvonicí a překrásnou gotickou klenbou "milevského typu". Končí na druhém nádvoří s nově opravenými budovami rene­san­čního zámečku a barokní lesní správy, v níž dnes sídlí Milevské muzeum.

Druhý prohlídkový okruh je nahlédnutím do dějin a současnosti řádu premonstrátů u nás i ve světě. Přibližuje každodenní život řádových bratří.  Seznamuje též s Kosmovým pokračovatelem, prvním milevským opatem Jarlochem, a dalšími významnými osobnostmi řádu premonstrátů. V barokní prelatuře navštívíme historické interiéry klášterní lesní správy, pokoje pana opata a kapli s oltářem Čtrnácti svatých pomocníků.