Střelnice - spolkový dům Tábor

Střelnice - spolkový dům Tábor

Jihočeský Žofín - nádhera nad Jordánem

Novorenesanční budova nad vodní nádrží Jordán je přezdívána jihočeský Žofín. Postavena byla na sklonku 19. století na místě původní střelnice a již od počátku byla hlavním centrem společenského života v Táboře. Dnes stále slouží svému účelu - pořádají se tu plesy, veletrhy, konference.