PodKletí

Vítejte v srdci Jižních Čech, v turistické oblasti PodKletí. U nás naleznete v ryzí podobě vše, co Jižní Čechy a jihočeský venkov nabízejí. Nejen typickou krajinu, ze které dýchá historie na každém kroku, s množstvím rybníků, kvetoucích luk, tichých lesů, malovaných vesnic a řadou unikátních památek, ale hlavně autentický jihočeský venkov. PodKletí je oázou klidu a odpočinku, kde si každý návštěvník jistě najde něco svého a kam se bude rád vracet.

Turistická oblast PodKletí s rozlohou 859 km2 a svými 62 partnerskými obcemi a městy se rozkládá západně až jihozápadně od jihočeské metropole Českých Budějovic. Zahrnuje roviny a rybníky Zbudovských Blat, ovocnářskou oblast Chelčicka - Lhenicka, historické Netolicko s renesančním zámkem Kratochvíle, až k vrchům Blanského lesa kolem hory Kletě, na Křemežsku, Chvalšinsku a Kájovsku.  Jižněji pak, i díky řece Vltavě, propojuje Boršov nad Vltavou, hrad Dívčí Kámen a Zlatou Korunu se šumavským podhůřím Boleticka, Ktišska a Křišťanova.

Dominantou oblasti je ze všech stran viditelná hora Kleť, která dala destinaci i své jméno. Osu celého území tvoří trasa původní středověké obchodní cesty tzv. Linecké stezky. Podél této stezky se nachází řada cenných krajinných lokalit, jako jsou Chráněná krajinná oblast Blanský les, Krajinná památková zóna Libějovicko - Lomecko anebo kulturní krajina Netolicka. Jedinečná je i koncentrace významných kulturních i historických památek. Od pravěkých hradišť, středověkých hradů, barokních poutních míst a množství větších i menších památek lidové architektury selského baroka, až po národní kulturní památky evropského významu.

Celá oblast je protkána hustou sítí turistických a cyklistických tras, i hipo stezek, včetně řady naučných. Na své si tu přijdou rodiny s dětmi, senioři, ale i sportovci, vodáci, rybáři a lyžaři.

V PodKletí zažijete autentický jihočeský venkov.