Výstava Dobrý ročník

lokalita: Třeboň

6. 9. 2021 — 20. 11. 2021

Výstava prací skupiny čtrnácti absolventů výtvarného ročníku 1972–76 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě představí ukázky tohoto uměleckého řemesla. 

Profesní kariéry vystavujících se od absolutoria v roce 1976 v oblasti tvůrčí činnosti vyvíjely různými směry, a tak exponáty prezentují podstatnou měrou nejen různé obory zpracování skla, ale i další druhy uměleckořemeslných realizací a tvůrčích aktivit, blízkých naturelu jednotlivých autorů. Návštěvník má tak možnost se seznámit se skleněnými objekty, artefakty z oblasti užitého umění, ukázkami uměleckého řemesla, fotografiemi a malbou. Tvůrčí všestrannost vystavujících je dána především tím, že systém sklářského vzdělávání v České republice je i dnes světově unikátní. Na výstavě budou některá umělecká díla také k prodeji.

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy v sobotu 4. září od 14 hodin.