Běh kolem Hejtmanu

lokalita: Chlum u Třeboně

9. 10. 2021

54. ročník, stadion TJ Jiskra Chlum u Třeboně, hlavní závod běh na 10 km vypsán jako Mistrovství Jihočeského kraje v silničním běhu mužů a žen a je součástí Jihočeského běžeckého poháru.

Rozhodčí

na hlavní závod, který se v roce 2021 běží jako MISTROVSTVÍ  JIHOČESKÉHO KRAJE  mužů a žen v silničním běhu na 10 km, deleguje rozhodčí Jihočeský atletický svaz České Budějovice.

 

Podmínky účasti v závodech:

Jedná se o veřejně přístupný závod. Závodníci startují na vlastní nebezpečí s vlastní odpovědností za svůj zdravotní stav.

 

Hlavní závod na 10 km je v roce 2021

MISTROVSTVÍM  JIHOČESKÉHO KRAJE  v silničním běhu  mužů a žen a součástí Jihočeského běžeckého poháru.

 

Běh kolem Hejtmanu je členěn na:

A    -  Závody dětí a mládeže do 18 let v rozlišení podle délky tratí vyznačených na stadionu a  jeho blízkosti.

B    -  Hlavní závod dospělých /muži a ženy/ od 18 ti let ve věkových  kategoriích na certifikované trati na10 km ze stadionu kolem rybníku Hejtman přes Staňkov a zpět na stadion v Chlumu u Třeboně.

 

 

Přihlášení - Registrace:  

1/ Registrace závodníků a závodnic v kategoriích A bude provedena  podáním přihlášky od 1.9.2021 do 5.10.2021 prostřednictvím e-mailu na adresu: josefsvec.ch@seznam.cz s údaji:

- Jméno a příjmení, kategorie (Chlapec/Dívka), datum narození, bydliště, škola - sportovní oddíl

Startovné v těchto kategoriích se NEPLATÍ.

 

2/ Registrace závodníků a závodnic v kategoriích B -Hlavní závod na 10 km bude v roce 2021 probíhat  POUZE průběžně na webových stránkách Běhu kolem hejtmanu: www.behkolemhejtmanu.cz on-line od 1.9.2021 do 05.10.2021 podle podmínek tam uvedených.

Startovné ve výši 200,-Kč/osobu hradí  účastníci závodu dospělých na 10 km do 5 ti kalendářních dnů po on-line registraci.

Poslední termín k provedení úhrady je do 05.10.2021. Po tomto termínu je registrace k závodu

neplatná a závodník nebude prezentován a k závodu připuštěn.

Prezentace k závodům je v den závodu 9.10.2021 na Stadionu vedle šaten dle Časového programu. Při prezentaci budou vydávána startovní čísla a závodníkům na 10 km čipy.

 

  • Standardní čísla se spínacími špendlíky a čipy budou  závodícím na trati 10 km vydána v den závodu při prezentaci. Po doběhu závodu na 10 km do cíle jsou nevratné.
  • Látková uvazovací čísla z ostatních závodů jsou po doběhu do cíle vratná! Za ztrátu čísla hradí závodník/ce 100,-Kč.
  • Měření časů závodníků na 10 km bude prováděno čipovou časomírou /čip na noze závodníka. Čip je ihned po doběhu do cíle vratný. Za ztrátu úhrada 500,-Kč.

 

 

Podmínky registrace závodníků a závodnic do běhu na 10 km pro hodnocení do Jihočeského běžeckého poháru /JBP:

Účastníkem Poháru se může stát každý běžec, který souhlasí s pravidly Poháru a uhradí poplatek za registraci ve výši 200,-Kč pro celý ročník Poháru. Za každý registrovaný tým je poplatek ve výši 150,-Kč. Poplatek je možné zaplatit při jakémkoli závodě zařazeném do Poháru přímo členovi výboru JBP. Při přihlášení v průběhu roku budou do Poháru započteny body ze závodů maximálně 3 měsíce zpětně.

 

Podmínky registrace závodníků a závodnic do běhu na 10 km pro hodnocení do Mistrovství Jihočeského kraje v silničním běhu mužů a žen:

Účastník závodu Krajského přeboru  na 10 km musí  být  registrován dle podmínek Jč. Atletického svazu v některém atletickém oddílu Jč. kraje. Závodí se podle pravidel Jihočeského atletického svazu.

 

 

Prezentace ke startu

od 8:20 u šaten stadionu v den závodu tj. v sobotu 9.října 2021:

- nejpozději 30 minut před stanoveným startem jednotlivých kategorií dětí, žactva a juniorů.

- pro hlavní závod na 10 km do 10 :20 !!!!

 

 

Technická ustanovení

Startují všichni řádně přihlášení závodníci, kteří splňují podmínky  účasti.

Tratě: vyznačeny na  dráze stadionu, v terénu v okolí stadionu, v parku a  po veřejných  asfaltových komunikacích mimo stadion bez omezení  provozu.

 

Trať závodu na 10 km je certifikovaná, vedena z velké části  po veřejných komunikacích bez uzavření provozu okolo rybníka Hejtmanu.

Je značena vč. orientačních ukazatelů kilometrů zbývajících do cíle.

 

 

Ceny

Medaile a věcná cena pro první tři závodníky každé kategorie.

V hlavním závodě v běhu KOLEM  HEJTMANU na 10 km peněžní ceny v celkovém absolutním pořadí: 

1.místo 1 000,- Kč

2.místo 600,- Kč

3.místo 400,- Kč

Dále Jihočeský klub maratónců, z.s. České Budějovice dotuje finanční odměnou pro závodníky hodnocené v MISTROVSTVÍ  JIHOČESKÉHO KRAJE  mužů a žen v silničním běhu na 10 km

1. místo 2000,-Kč

2. místo 1000,-Kč 

3. místo 500,-Kč,

a to stejně pro ženy i muže. Musí nastoupit minimálně tři atleti ze dvou oddílů.

 

 

Vyhodnocení

Pro vyhodnocení  musí nastoupit a vystartovat/vyběhnout minimálně 4 atleti v dané běžecké kategorii. 

- Podle pořadí závodníků v cíli.

V případě omezení  v důsledku opatření proti rozšiřování COVID 19 bude připraveno startování v intervalech.V tom případě bude pořadí stanoveno podle dosaženého času od okamžiku startu do okamžiku protnutí cílové čáry.

 

Vyhlášení nejlepších na stupních vítězů

                   Vítězové /vítězky jednotlivých kategorií ( 1. až 3. místo)

Pořadatel si vyhrazuje právo neomezeně používat veškeré obrazové a zvukové záznamy a fotografie účastníků pořízené během závodu  k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů  bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu.