TOP

Velikonoce v Českém Krumlově

lokalita: Český Krumlov

13. 4. 2022 — 20. 4. 2022

Užít si Velikonoce a při tom si ozdobit kraslice, hledat poklad či se jen tak procházet mezi trhovci a řemeslníky na velikonočním jarmarku můžete v Českém Krumlově každý rok od Zeleného čtvrtka až do Velikonočního pondělí. Program je lákavý a slibuje spoustu zážitků pro děti i dospělé.

Velikonoce se v Českém Krumlově slaví prostřednictvím několika obnovených velikonočních tradic. Náměstí Svornosti ožívá každoročně velikonočním řemeslným trhem, kde trhovci a řemeslníci nabízejí stylové výrobky, velikonoční pomlázky či malovaná vajíčka a další dekorace. Můžete si zde ale také pochutnat na spoustě staročeských dobrot. Velikonoční program každoročně připravují i Kláštery Český Krumlov. K Velikonocům v Krumlově patří také velikonoční koncerty, které o Velikonoční neděli rozezní prostory kostela sv. Víta v Českém Krumlově i prostory klášterního kostela v nedaleké Zlaté Koruně.

Program 2022 

Květná neděle 10. 4. 2022

9:30 Mše svatá se svěcením ratolesti na památku slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma – kostel sv. Víta
13:00–17:00 Tvoření v Regionálním muzeu – Jihočeské straky (kraslice)

Středa 13. 4. 2022

10:00–19:00 Velikonoční trh na náměstí Svornosti
10:00–18:00 Historická herna pro děti – Interaktivní expozice v klášterech s možností vytvořit si velikonočně laděný výrobek
10:30 Velikonoční prohlídka města s ochutnávkou zeleného speciálu
13:00–18:00 Po stopách velikonočního zajíčka aneb Hledejte ve městě poztrácená vajíčka – mapa s tajenkou k vyzvednutí v Městské knihovně
18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera

Čtvrtek 14. 4. 2022

8:30–13:00 Velikonoční dílny v DDM – pletení pomlázky, zdobení vajíček, výroba Morany v DMM
9:00–16:00 Museum Fotoatelier Seidel aneb Velikonoce u Seidelů – výstava snímků Josefa a Františka Seidela s velikonoční tematikou, dobové focení
10:00–18:00 Historická herna pro děti – Interaktivní expozice v klášterech s možností vytvořit si velikonočně laděný výrobek
10:00–19:00 Velikonoční trh na náměstí Svornosti
10:30 Velikonoční prohlídka města s ochutnávkou zeleného speciálu
18:00 Mše svatá na památku Poslední večeře Páně – kostel sv. Víta
18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera

Velký pátek 15. 4. 2022

9:00–16:00 Museum Fotoatelier Seidel aneb Velikonoce u Seidelů
10:00–18:00 Historická herna pro děti – Interaktivní expozice v klášterech
10:00–19:00 Velikonoční trh na náměstí Svornosti
10:00–19:00 Řemeslný velikonoční jarmark na 1. zámeckém nádvoří
10:00, 10:15, 10:30, 11:15, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Dobrodružné hledání pokladů v klášterech
10:30 a 14:00 Velikonoční prohlídka města s ochutnávkou zeleného speciálu
18:00 Velkopáteční obřady s uctíváním kříže – kostel sv. Víta
18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera
18:00–24:00 Noční bdění u Božího hrobu s čestnou stráží Schwarzenberské granátnické gardy – klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie

Bílá sobota 16. 4. 2022

9:00–16:00 Museum Fotoatelier Seidel aneb Velikonoce u Seidelů
10:00–18:00 Historická herna pro děti – Interaktivní expozice v klášterech
10:00–19:00 Velikonoční trh na náměstí Svornosti
10:00–19:00 Řemeslný velikonoční jarmark na 1. zámeckém nádvoří
10:00–17:00 Zvířátka v Klášterech a projížďky na koních a ponících (od 13:00)
10:30 a 14:00 Velikonoční prohlídka města s ochutnávkou zeleného speciálu
16:00 Velikonoční koncert na Kvítkově Dvoře – barokní skladby v provedení flétna a varhany
17:00 Hravé čtení v klášterech – V království mocných víl – Pohádky madam D´Aulnoy
18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera
20:00 Velikonoční Vigilie, slavnost Vzkříšení – kostel sv. Víta
21:30 Slavnostní rozeznění krumlovských zvonů ve městě i na zámku

Boží hod velikonoční 17. 4. 2022

9:00–16:00 Museum Fotoatelier Seidel aneb Velikonoce u Seidelů
9:30 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – kostel sv. Víta 
10:00–19:00 Velikonoční trh na náměstí Svornosti
10:00–19:00 Řemeslný velikonoční jarmark na 1. zámeckém nádvoří
10:00–18.00 Velikonoční slavnost pro děti v klášterech
10:00–18.00 Tvoření pro děti v klášterech
10:00–18:00 Pečení Jidášů v Klášterní pekárně
10:30 a 14:00 Velikonoční prohlídka města s ochutnávkou zeleného speciálu
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Dětský folklórní soubor Jitřenka na Klášterním dvoře
15:00 Městské divadlo pro děti – pohádka Krysáci a ztracený Ludvík
18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera
16:00 Velikonoční koncert na Kvítkově Dvoře – árie z kantát a oper J. S. Bacha, G. F. Händla a W. A. Mozarta

Velikonoční pondělí 18. 4. 2022

9:00–16:00 Museum Fotoatelier Seidel aneb Velikonoce u Seidelů
10:00–19:00 Velikonoční trh na náměstí Svornosti
10:00–19:00 Řemeslný velikonoční jarmark na 1. zámeckém nádvoří
10:30 a 14:00 Velikonoční prohlídka města s ochutnávkou zeleného speciálu
11:00–16:00 Divadlo Kvelb: Veselé Velikonoce! – zábavné pouliční představení na různých místech v centru města
18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera na různých místech v centru města
16:00 Velikonoční koncert na Kvítkově Dvoře – árie z kantát a oper J. S. Bacha, G. F. Händla a W. A. Mozarta

Úterý 19. 4 .2022

10:00–19:00 Velikonoční trh na náměstí Svornosti
10:30 Velikonoční prohlídka města s ochutnávkou zeleného speciálu
18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera

Středa 20. 4. 2022

10:00–19:00 Velikonoční trh na náměstí Svornosti
10:30 Velikonoční prohlídka města s ochutnávkou zeleného speciálu
18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera
18:00 Velikonoční koncert českokrumlovského smíšeného sboru Perchta v Synagoze – skladby J. S. Bacha, C. Francka, K. Jenkinse, Z. Lukáše, C. Saint-Saëns a dalších

A po celou dobu

Velikonoce na talíři – pestrá nabídka velikonočních a jarních pokrmů a zelené pivo v místních restauracích a kavárnách