Výstava "Co na srdci, to na jazyku" - Mirka Zemanová

lokalita: Prachatice

1. 3. 2022 — 30. 4. 2022

 

Česká přísloví, přirovnání a rčení.                                                                                                                                                                                                                                                    Přísloví, tisíckrát, milionkrát přeříkávané z generace na generaci, pomáhala lidem přijímat s pokorou a trpělivostí radost, smutek a utrpení stejně jako vše ostatní, co lidské dění přináší jako přirozenou součást své existence. A proto jsou trvale živým a nesmazatelným symbolem existence lidského společenství.