Indiáni – Živá historie

lokalita: Prachatice

5. 4. 2022 — 5. 6. 2022

Výstava připomene život původních, indiánských obyvatel Severní Ameriky od počátku osidlování amerického západu, až po dramatický konec jejich svobodného života.

Ve výstavních prostorech se návštěvník ocitne na území indiánů Velkých plání a bude mít možnost seznámit se s jejich materiální kulturou. K vidění budou mužské a ženské kožené oděvy, které jsou zdobeny korálkovými výšivkami a ursoními ostny. Dále pak lovecké i válečné zbraně, kamenné obřadní dýmky, zařízené a zabydlené teepee, a mnoho dalších drobných či větších předmětů každodenní potřeby indiánů. Většina vystavených předmětů je dílem „Euro-indiánů“ sdružených ve spolku INDIAN CORRAL, kteří jsou fascinováni životem, historii a současností severoamerických indiánů.