Velikonoční hrkání v Třeboni

lokalita: Třeboň

14. 4. 2022 — 16. 4. 2022

Zelený čtvrtek 19:30 hrkání

Velký pátek 9:00, 12:00,15:00 hrkání / průvod s křížem 19:30 hrkání

Bílá sobota 9:00, 12:00 hrkání / průvod s kadidelnicemi

Trasa hrkání začíná v kostele sv. Jiljí a Panny Marie Královny (Křížové chodbě) a poté hrkači s průvodem projdou ulicemi - Březanova, Masarykovo nám - Mariánský sloup, Žižkovo nám.,Rožmberská, Masarykovo nám., Masné krámy, Husova - náměstíčko, kostel - chrámová loď.

Komentář k symbolice a významu velikonočního hrkání

Velikonoční hrkání je náhradou za zvuky zvonů, které zpravidla oznamují radostné události. Během velikonočního tridua (třídení) se naopak připomínají události bolestné: na Zelený čtvrtek byl Ježíš Kristus zrazen a zajat, na Velký pátek byl za nás mučen, ukřižován a pohřben a v hrobě odpočíval po celou Bílou sobotu. Proto v tyto tři dny nezvoní zvony, ale ozývá se smutný zvuk dřevěných hrkaček. Protože tento pokyn vydal papež, lidově se říká, že zvony uletěly do Říma.

Pozvání k účasti

V Třeboni již tradičně doplňují velikonoční obřady v místním chrámu sv. Jiljí a Panny Marie Královny tématicky zaměřené průvody hrkání. Cílem je přenést atmosféru křesťanských Velikonoc do veřejného prostoru. Velký pátek je státním svátkem, který chceme prožít v duchu svého významu pro celý svět a každého z nás. V tomto ročníku budeme pamatovat zejména na nemocné a oběti pandemie. Program velikonočního hrkání vyvrcholí v neděli, v den zmrtvýchvstání Ježíše Krista, a to konáním slavnostní bohoslužby na Masarykově náměstí a žehnáním městu Třeboň. Účastníci těchto veřejných shromáždění konaných podle shromažďovacího zákona, jsou povinni dodržovat platná vládní epidemiologická opatření proti Covid-19.

Srdečně zvou pořadatelé Spolek Žít Třeboní z.s. a Římskokatolická farnost Třeboň