Rybníkářství na Třeboňsku v 16. století

lokalita: Třeboň

30. 4. 2022 — 2. 10. 2022

Na letošní sezónu připravil Spolek přátel Třeboně ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni a Střední školou rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína Třeboň výstavu Rybníkářství na Třeboňsku v 16. století.

Na výstavě uvidíte kopie dobových archivních dokumentů – rybníky na starých plánech a mapách a dopisy rybníkářů vrchnosti. Přepisy starých textů umožňují současníkům začíst se do originálů česky psaných dokumentů rybníkářů, kteří vtiskli Třeboňsku charakteristickou tvář krajiny dvojího nebe. Život a velké dílo Štěpánka Netolického, Mikuláše Rutarda z Malešova a Jakuba Krčína dokumentují také fotografie rybníků od fotografa Jana Ševčíka a staré nástroje rybníkářů, zapůjčené zdejší rybářskou školou.

Záštitu nad výstavou převzal starosta města Třeboně Jan Váňa.