Velikonoční obřady

lokalita: Český Krumlov

10. 4. 2022 — 17. 4. 2022

Velikonoční obřady v kostele sv. Víta v Českém Krumlově

10. 4. 2022 Květná neděle – 9:30 Mše svatá se svěcením ratolesti na památku slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma

14. 4. 2022 Zelený čtvrtek – 18:00 Mše svatá na památku Poslední večeře Páně        

15. 4. 2022 Velký pátek – 18:00 Velkopáteční obřady s uctíváním kříže

16. 4. 2022 Bílá sobota – 20:00 Velikonoční vigilie

17. 4. 2022 Boží hod velikonoční – 9:30 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně