Otevření Zámecké lékárny

lokalita: Třeboň

15. 4. 2022

Zámecká lékárna Třeboň je nový projekt, postavený na kulturně-historickém využití prostor bývalé zámecké lékárny. Jedná se o památkově chráněný dům na rohu třeboňského Masarykova náměstí a Březanovy ulice v Třeboni, převedený do soukromého vlastnictví. Nový majitel nechal budovu zrenovovat a upravit její interiéry tak, aby je bylo možné využít ke zmíněným účelům a zpřístupnit znovu veřejnosti.

To se uskuteční již 15. dubna 2022, kdy Zámecká lékárna Třeboň zahájí svůj provoz otevřením sezónní (duben až říjen 2022) výstavy Leonardo da Vinci. Ta je v duchu celého projektu zaměřena na poučení návštěvníka, jímž může a má být jednotlivec libovolného věku i celá rodina, zábavnou formou, která mu umožní v podobě kvízů, her a tvořivých úkolů poznat život i dílo tohoto renesančního polyhistora.

Rovněž se později počítá s otevřením dalších dvou prohlídkových okruhů odkazujících ke slavné historii domu, a sice okruh k historii samotné zámecké lékárny (výhledově květen), a okruh věnovaný Petru Vokovi (výhledově léto/podzim), který tuto památnou budovu nechal vystavět pro svoji rozsáhlou knihovnu a archiv. Stejně jako v případě výstavy Leonarda da Vinci, tak i tentokrát se vše bude odehrávat v nestandardním interaktivním stylu, korespondujícím s naším mottem „Recepty na zážitky“. Výklad průvodců bude obohacen o audiovizuální prvky (včetně živého vstupu herce ztvárňujícího Petra Voka), umožňující zapojit návštěvníka do akce a představit mu historicky vzdálený svět „na vlastní kůži“ moderním a hravým způsobem.  

Kromě těchto dvou stálých prohlídkových okruhů a sezónních výstav je v našich ambicích přinést život do historického centra v Třeboně i mimo turistickou sezónu (a tím pádem pozvat nejen návštěvníky z řad turistů, ale i místní obyvatele) kulturními akcemi rozličných charakterů – koncerty hrané hudby, divadlo, kouzelnická vystoupení a poučné přednášky od odborníků.