Varhanní matiné s Jaroslavem Tůmou

lokalita: Český Krumlov

31. 7. 2022

Varhanní matiné v kostele Božího těla a Panny Marie Bolestné

V neděli dopoledne zazní kostelem Božího těla a Panny Marie Bolestné skladby jednoho z největších hudebních géniu všech dob J. S. Bacha. Přední český varhaník Jaroslav Tůma, který je známý také jako cembalista, improvizátor a hráč na klavichord, zahraje na nejstarší českokrumlovské varhany. Jeho specializací je i hra na historické klávesové nástroje. Jaroslav Tůma je rovněž docentem Hudební fakulty AMU v Praze a pro svou odbornost je často zván jako porotce do prestižních mezinárodních soutěží.

Účinkující
Jaroslav Tůma – varhany

Program
Johann Sebastian Bach:
Sonáta D dur, BWV 963: Allegretto – Recitativo – Andante – Adagio – Allegro
Umění fugy, BWV 1080 (výběr): Contrapunctus I. II. IV.
Fantasia / Rondo c moll, BWV 918
Chorální zpracování O Lamm Gottes, unschuldig, BWV 1095
Koncert d moll, BWV 974 podle Allessandra Marcella: Allegro – Largo – Allegro
Fantasie a fuga a moll, BWV 904