Malinové slavnosti

lokalita: Malenice

31. 7. 2022, 0900 — 1300

Jarmark s malinovými výrobky. Dílny pro děti. Hudební program.

Vstup: zdarma