Kulturní program na prosinec v Třeboni

lokalita: Třeboň

1. 12. 2022 — 30. 12. 2022

Vydejte se v prosinci do Třeboně na některou z kulturních akcí či prohlídek památek.

PROSINEC 2022 V TŘEBONI                                                                                                    

01. čt 19.00 Koncert žáků ZUŠ Třeboň / LA

02. pá 10.00 Trénování paměti – přednáší L. Motlová / CP

02. pá 16.00 Keramika pro veřejnost I. (výroba) / DDM

02. pá 18.00 Adventní koncert – Komorní sbor Bella Musica / Z   

02. pá 20.00 Diego + P-Gress (rap) / TMB

03. so 09.00 Adventní trh do 17.00 / MN

03. so 10.00 Mikulášská nadílka pro nejmenší s Klubem Mája / KS

03. so 10.00–18.00 Polévka, která pomáhá (pro hospic sv. Kleofáše) / ZL (N)

03. so10.00–15.00Výtvarná dílna – třeboňské rybičky z látkové plsti na špejli / ZL

03. so 15.00 Komentovaná prohlídka výstavy Třeboňsko – krajina dvojího nebe / DŠN

03. so 16.00 Vánoční pohádka: Hlídali jsme Ježíška / hraje Divadlo NAVĚTVI / ZL (P)      

03. so 19.00 Vánoční koncert Třeboňských pištců / D

03. so 20.00 Safecourse (Třeboň, Praha) + host / TMB

04. ne 10.00–18.00Cukrování s hofmistryní – speciální prohlídky expozice/ ZL

04. ne 14.30 Mikulášská nadílka / DDM 

04. ne 16.30 Adventní nedělní setkávání – zpívání u kašny s pěveckým sborem PĚSLAV–

OZVĚNA, rozsvícení 2. svíce se skauty / MN u kašny

04. ne 17.30 Adventní koncert – Chrámový sbor Ševětín / ZL (N)
05. po 18.00 Čerti v Třeboni / MN

07. st 18.00 Česko zpívá koledy s žáky ZUŠ Třeboň / MN u kašny

07. st 18.30 Vánoční koncert folkové kapely Bonsai č. 3 / D (LS)

08. čt 17.00 Rožmberské zvony a jejich odkaz II. – přednáší J. Kopřiva Český rozhlas a zvonař M. Votruba / ZL

08. čt 19.30 Vánoční koncert sboru PĚSLAV–OZVĚNA / LA 

09. pá 16.00 Keramika pro veřejnost II. (glazování) / DDM

09. pá 18.00 Vánoce za časů našich prababiček – hrajeStudio dell´arte/ Z (SS)

10. so 09.00 Adventní trh do 17.00 / MN

10. so 08.00 Pečení vánočního cukroví pro děti / DDM

10. so 10.00–18.00 Vánoční rodinné focení / ZL (P)

10. so 10.00–18.00 Prohlídky okruhu Příběh P. Voka se zpíváním / ZL

10. so 10.00–16.00Výtvarná dílna – putovní kamínky / ZL

10. so 19.30 Pstruzi – hraje Divadlo Ungelt Praha / D

11. ne 10.00–18.00 Cukrování s hofmistryní – speciální prohlídky expozice / ZL

11. ne 15.00 Andělské zvonění – pohádku hraje DS Kajetán/ D

11. ne 16.30 Adventní nedělní setkávání – zpívání u kašny s pěveckým sborem Musica Viva, rozsvícení 3. svíce s Oblastní charitou Třeboň / MN u kašny

12. po 16.00 Pozitivní i stinné stránky Vánoc – přednáší D. Dohnalová / MK

13. út 18.00 Adventní kavárna v šuplíku – autorské čtení členů DS Kajetán / RB

13. út 19.30 Česká mše vánoční (J. J. Ryba) – Třeboňský lázeňský symfonický orchestr s hosty / LA 

14. st 15.30 Setkání pečujících – skupinu vede L. Hanáčková Bicková / CP

15. čt 19.00 3. abonentní koncert TNSedláčkovo kvarteto / D

16. pá 14.00 Vánoční turnaj v šachu / DDM

16. pá 17.00 a 19.00 Vánoční show taneční školy Victory Dance Company / D
16. pá 18.00 Adventní koncert – vokální soubor DYŠKANTI / Z

16. pá 20.00 Space jam (D´N´B) / TMB

17. so 09.00 Adventní trh do 17.00, v 15.00 zpívá A. Polcarová / MN

17. so 10.00–19.00 Poslední knížecí Vánoce (1922) – hrané kostýmované prohlídky/ Z (trasa B)

17. so 10.00–18.00 Minifestival svařáků a punčů / ZL (N)

17. so 19.30       Milostné šachy – komedie, hraje Divadelní společnost Alta / LA

17. so 20.00 Benefiční festival pro hospic / TMB

18. ne 10.00–19.00 Poslední knížecí Vánoce (1922) – hrané kostýmované prohlídky/ Z (trasa B)

18. ne 10.00–18.00 Prohlídky okruhu Příběh P. Voka se zpíváním / ZL

18. ne 10.00–18.00 Minifestival svařáků a punčů / ZL (N)

18. ne 16.00Lucerničky pro Kleofáše – benefiční akce/ u DŠN

18. ne 16.30 Adventní nedělní setkávání s troubením z věže s žesťovým souborem Třeboňské 

12, rozsvícení 4. svíce s Hospicovou péčí sv. Kleofáše, Betlémské světlo od skautů / MN u kašny

18. ne 17.30 Adventní koncert – Chrámový sbor Ševětín / ZL (N)
19. po 16.00 Zimní pohoda a nachlazení s aromaterapií – přednáší B. Hradecká / MK

20. út 17.00Živý betlém od borovanských betlémářů / MN

20. út 18.00 Absolventský koncert M. Kabelové a A. Petrů / ZUŠ

21. st 18.00 Vánoční miniturné X. – účinkuje ZUŠ Třeboň / D

22. čt 18.00 Česká mše vánoční (J. J. Ryba) – pěvecký sbor Smetana Jindřichův Hradec s orchestrem / HK

24. so 10.00–14.00 Štědrý den se zvířátky / TZS

28. st 20.00 Idiot Siege + Wrackspurts (Německo) / TMB

30. pá 18.00 Koncert Komorní sbor z Rapšachu se sólisty / Z (SS)

 

PŘIPRAVUJEME

1. 1. 2023 17.30 Novoroční koncert – Trumpet Tune Brass Band / MN

                  18.00 Novoroční ohňostroj / MN

 

VÝSTAVY

Do 3. 12. VÁNOCE S KLUBEM MÁJA – prodejní výstava denně 9.00–17.00, so do 16.00 / Z (G)

6.–13.12.SKLENĚNÉ VÁNOCE – prodejní výstava OA, SOŠ A SOU Třeboň po–pá 9.00–17.00, so–ne 9.00–15.00 / Z (G)
Do 18. 12. TŘEBOŇSKO – KRAJINA DVOJÍHO NEBE / prodejní výstava obrazů J. Dolečka a fotografií P. Koppa / DŠN

Od 15. 12. SLÁDKOVNA – KOČOVNÁ HERNA / ZL (P)

Do 6. 1. DŘEVĚNÝ BETLÉM, stánky s punčem / MN

Do 6. 1. KOUZLO VÁNOC – výstava výtvarných prací dětské soutěže / D

 

OTEVÍRACÍ DOBY, PROHLÍDKY

 

TIC a Věž staré radnice, MN č. 1  384 721 169                                  

po, st 9.00–17.00*                                                                                                                                              

út, čt, pá, so do 17. 12. 9.00–16.00*

19.–23., 27.–29. 9.00–16.00*

 

Prohlídky Divadla J. K. Tyla, MN č. 1  384 721 169

každé pondělí 13.30             

                                                                                                                                             

Dům Štěpánka Netolického, MN č. 89  380 130 004

st–ne 10.00–16.00* do 18. 12.                                                                                                          

Setkání s historií – koment. prohlídka  každou středu 15.00

 

Dům přírody Třeboňska, areál zámku  601 330 960

st, so 10.00–16.00* do 17. 12.         

                                                                                                 

Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí  732 251 103

út–so 15.00                                                                                                                                                                                                       

TZS, Jateční 311                      384 722 088                                                                                               

po–pá 9.00–16.00, so–ne 10.00–16.00                           

                                          

Pivovar Regent – prohlídky   777 357 090

denně                                                                                                                                                                                                                                                  

Schwarzenberská hrobka, Domanín    384 722 683                  

do 17. 12. čt–so 13.00, 14.00                                                                                                             

Státní zámek Třeboň                             384 721 193                                                                

1.–16. 12. a 29. 12. – 1. 1.                                                                                                                                 

Schwarzenberské Vánoce (trasa B)         čt–ne 10.00–15.00

 

Třeboň v marcipánu, MN č. 103             601 133 025                           

denně 9.00–19.00                                                                                                                                                                             

Zámecká lékárna, Březanova ul.            702 015 111                               

denně do 31. 12. 10.00–18.00, také 24.–26.12.                                        

* 12.00–13.00 polední pauza

Expozice Příběh Petra Voka

 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

Římskokatolická farnost Třeboň – ne  9.00, 18.30, út st, čt, pá 18.30, každá 1. so v měsíci 9.00 – Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí, Husova 142/II (www.trebon.farnost.cz, 605 446 007)

Evangelická církev metodistická – ne 9.00 – Husova kaple, Seifertova 449 (trebon@umc.cz, 602 958 687)

Církev otevřených dveří – ne  15.00 – Tylova 150 (www.cirkevotevrenychdveri.cz, 739 584 002)

 

Zkratky:

CP – Centrum pro pečující, Dukelská 145, D – Divadlo J. K. Tyla, MN 1, D (LS) – loutkový sál Divadla J. K. Tyla, DDM – Dům dětí a mládeže, Na Sadech 4, DŠN – Dům Štěpánka Netolického, MN 89 (www.dumstepankanetolickeho.cz), HK – Husova kaple, Seifertova 449, KS – Kino Světozor, MN 1, LA – společenský sál Lázní Aurora, MK – Městská knihovna, Chelčického 2, MN – Masarykovo náměstí,RB – Restaurace Beseda, MN 2, TIC – Turistické informační centrum, MN 1 (www.itrebon.cz),TMB – Tunel Music bar, MN 2, TNTřeboňská nocturna (www.trebonskanocturna.cz), TZS – Třeboňská záchranná stanice pro zvířata, Jateční 311 (www.vydry.org), Z – státní zámek Třeboň (www.zamek-trebon.cz), Z (G) – Zámecká galerie, Z (SS) – Schwarzenberský sál zámku, ZL – Zámecká lékárna, Březanova (www.zameckalekarnatrebon.cz), ZL (P) – půda v Zámecké lékárně, ZL (N) – nádvoří Zámecké lékárny, ZUŠ – Základní umělecká škola Třeboň, MN 20.