Radniční vánoční trhy

Radniční vánoční trhy

lokalita: České Budějovice

11. 12., 0900 — 16. 12., 1800

Tradiční řemeslnický jarmark.

Tradiční řemeslnický jarmark. Ve stáncích naleznete vše, co k těmto nejkrásnějším svátkům roku patří. Předvádění a prodej tradičního lidového umění, zpěvy, tance, divadlo.