Přednáška: Výzkum hrobky Petra Voka

lokalita: Třeboň

26. 1. 2023, 1700

Zveme na přednášku Jiřího Šindeláře - geofyzika, který založil společnost Naše historie z.s. 

Kromě průzkumu místa posledního odpočinku Petra Voka realizoval mnoho dalších objevů – např. v Milevském klášteře. O své práci umí mimořádně poutavě vyprávět a v Třeboni nás seznámí s výsledky mnohaletého výzkumu rožmberské hrobky.

Jen málokterý fanoušek Petra Voka nezaznamenal mediální zprávy o průzkumu rožmberské hrobky. Ten začal v roce 2011 a skončil v roce 2021. K hrobce se váže mnoho pověstí, mýtů a tajností a díky neinvazivní sondě byly mnohé z nich objasněny. Třešničkou na dortu je nález prstenu Kateřiny z Ludanic.