Dětský karneval

lokalita: Dačice

4. 2., 1500

tradiční karneval v Besedě, tentokrát ve spolupráci s DM Studio mažoretky Dačice