O projektu

Rok 2020 svou tématikou volně navazuje na předchozí téma jižní Čechy Pohodové a představuje téma " Jižní Čechy opravdová láska". Jižní Čechy jsou známé jako region s bohatou historií, unikátními památkami a malebnou přírodou nabízející jedinečné turistické příležitosti, tradiční jihočeskou kuchyni, celoroční atraktivní sportovní vyžití a moderní infrastrukturu.

Téma se v roce 2020 zaměřuje na vlídnou povahu Jihočechů, opravdovost destinace bez umělých přikrášlení, realitu, která i když může zdát nekomfortní, tak patří k jihočeskému koloritu a svou jedinečností se stává oblíbenou. V dnešní době plné neomezených možností, jak vylepšit image, se zaměřujeme na reálný prožitek bez spoilerů, na upřímnost a vřelost. Srdečnost místních lidí, historické předávání tradičních umění po generace, poctivá řemesla, unikátní gastronomické speciality a jejich výroba, láska ke krajině, farmaření, rybolov a myslivost, osobní a trvalý vztah k místním památkám – i to vše vyjadřuje zdejší obyvatele a jejich lásku k jižním Čechám. Na základě jejich příkladu, vyprávění a osobní zkušenosti předáváme emoce, které jižní Čechy vyvolávají. Emoce, které si může odvézt každý návštěvník. Emoce, které jsou opravdové, zůstávají ve vzpomínkách a hřejí u srdce.

S důrazem na opravdovost se téma zaměřuje také na odkaz reformátorů mistra Jana Husa a Petra Chelčického, kteří mezi lid šířili nenásilí, sociální cítění, poznání vnitřní pravdy, trvání si na svém názoru, nepodřizování se autoritativní moci a většině. Při následování jejich odkazu „nenechat se přesvědčit a bojovat za svou pravdu, když úmysly jsou dobré a cíle šlechetné“, dává důraz na opravdovost rázu jižních Čech.

Téma Jižní Čechy opravdová láska si ponechává pohodu, která je součástí povědomí o jižních Čechách. Pohoda jako taková zůstává i v nadcházejícím roce jako důležitá součást zážitku. Zároveň ale tento zážitek bude obohacen o vřelou emoci, lásku, opravdovost a důvěru k regionu.