Miasto Prachatice

Miasto Prachatice

Miasto Prachatice należy do najlepiej zachowanych miejskich kompleksów w Republice Czeskiej.

Zabytkowe centrum miasta zachowało swoja renesansową formę wewnątrz pierścienia widocznych do dziś murów miejskich. Dlatego w 1981 r. stało się Miejskim Rezerwatem Zabytków – ten stopień ochrony zabytków ma w Republice Czeskiej tylko 40 miast.

Miasto znajduje się w miejscu, które już od wczesnego średniowiecza było ważnym skrzyżowaniem dróg handlowych. Jedną z najważniejszych był tzw. Złoty Szlak łączący Czechy z Bawarią, który w średniowieczu zyskał na znaczeniu ze względu na handel bawarską solą, którą transportowały juczne konie z Pasawy do Prachatic.

W dawnych czasach Prachatice były jedynym miastem w regionie, gdzie można było kupować bawarską sól. Poza solą mieszczanie Prachatic handlowali zbożem, które skupowali wewnątrz kraju i odsprzedawali do Pasawy. Handel z Pasawą był impulsem do niebywałego rozwoju słodownictwa. Obecność obcych kupców zwiększała też znaczenie i opłacalność miejskich targów. Swoją wiodącą pozycję między miastami na Złotym Szlaku Prachatice zyskały także dlatego, że na drodze od granicy aż do Písku były w tym czasie jedynym obwarowanym miastem i oferowały handlarzom najlepszą ochronę. Sławę miasta na Złotym Szlaki przypomina co roku Święto Soli Złotego Szlaku, które odbywa się tradycyjnie pod koniec czerwca.