Dívčí Kámen

Dívčí Kámen

Monumentalne romantyczne ruiny rozpościerają się na wysokiej skale nad rzeką Wełtawą.

Dívčí kámen (Kamień Panien) w 1349 r. założył sławny rod Rožmberków, ale już w 1506 r. został przez nich opuszczony. W chwili obecnej na terenie zamku organizowane są regularne koncerty, pokazy historyczne i szermierskie, przedstawienia teatralne, a także średniowieczne targi, wykłady i wystawy.

Okolice zamku są bardzo zróżnicowane pod względem botanicznym i zoologicznym, a to dzięki połączeniu formacji skalnych, meandrujących cieków wodnych i obecności człowieka. Atmosfera miejsca wzmocniona jest bliskością celtyckiego oppidum, które swoim znaczeniem i wielkością należy do europejskich unikatów. Zamek to jeden z najrozleglejszych i najlepiej zachowanych zabytków średniowiecznych w Republice Czeskiej.