Barokowy Teatr Pałacowy

Barokowy Teatr Pałacowy

Czeskokrumlovski Barokowy Teatr Pałacowy jest miejscem wyjątkowym w skali całej Europy.

Pierwsze niebezpośrednie wzmianki o początkach kultury teatralnej w pałacu w Czeskim Krumlovie pochodzę z końca XV w. Prawdziwy rozkwit życia teatralnego przypada za rządów Viléma i Petra Voka z Rožmberka w pierwszej połowie XVI w. W 1675 r. książę Jan Kristián I z Eggenberku rozkazał wybudować scenę teatralną w tzw. Sali Jeleniej krumlovskiego pałac, ale już w latach 1680–1682 powstała nowa samodzielna budowa na V dziedzińcu, czyli w miejscu, gdzie dziś stoi barokowy teatr. W latach 1765–1766 Josef Adam ze Schwarzenberku wyremontował go i wyposażył w nową technikę oraz dekorację.

Barokowy teatr w pałacu w Czeskim Krumlovie reprezentuje dojrzałą scenę barokową. Do dnia dzisiejszego zachowało się zarówno wyposażenie teatru (budynek, widownia, orkiestron, scena, urządzenia techniczne, dekoracje, kostiumy, rekwizyty, oświetlenie itp.), jak i bogata dokumentacja (libretta, scenariusze, teksty, partytury, nuty, inwentaryzacje i inne informacje o życiu teatralnym XVII-XIX w.).

Krumlovski barokowy teatr można porównać wyłącznie ze szwedzkim teatrem królewskim Drottningholm pod Sztokholmem z 1766 r.