Muzeum Regionalne w Czeskim Krumlovie

Muzeum Regionalne w Czeskim Krumlovie

Zobacz bogate zbiory archeologiczne, rzemieślnicze, etnograficzne, a także kolekcję sztuki, przede wszystkim użytkowej.

Bogate zbiory tutejszego muzeum dokumentują historię miasta. Znajdują się tu gotyckie rzeźby, eksponaty etnograficzne, wnętrze barokowej apteki jezuickiej czy również unikatowy ceramiczny model miasta w sakli 1:200 przedstawiający historyczne centrum miasta z okresu ok. 1800 r. Rozwój historyczny regionu i miasta opisuje wystawa nazwana „Historyczny Obraz Českokrumlovska od prehistorii do końca XIX w.”.