Centrum Mistrza Jana Husa w Husincu

Centrum Mistrza Jana Husa w Husincu

Mistrz Jan Hus, czeski średniowieczny myśliciel religijny, pedagog, rzymskokatolicki ksiądz i reformator kościoła.

Centrum Mistrza Jana Husa znajduje się w wiosce Husinec, gdzie się urodził. Znaleźć tu można multimedialną wystawę poświęconą czasom, w którym żył, jego życiu, tradycji oraz jego spuściźnie. Odbywają się tutaj także wystawy, koncerty, workshopu czy inne imprezy. Częścią muzeum jest dom rodzinny Husa z tzw. Izdebką Husa.