Klasztor cystersów w Vyšším Brodzie

Klasztor cystersów w Vyšším Brodzie

Odwiedź jedyny działający męski klasztor cystersów w Republice Czeskiej.

Klasztor cystersów w Vyšším Brodzie należy do najpiękniejszych i najbardziej autentycznych dochowanych klasztorów na ziemiach czeskich. Został założony w 1259 r., a jego budowa trwała 100 lat. To jedyny działający męski klasztor cystersów w Republice Czeskiej, choć już dawno nie jest przeznaczony dla mnichów żyjących według reguł św. Benedykta. W ramach zwiedzania zobaczyć można kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP, chór mnichów, ołtarz główny, kaplicę św. Benedykta, kaplicę św. Bernarda, kaplicę Marii Panny, galerię rzeźb, galerię obrazów czy korytarz biblioteczny. Najcenniejsze zabytki tutaj to Madonna Vyšebrodská, obraz tablicowy patronki kościoła klasztornego NMP z początku XV w. od nieznanego autora, oraz Krzyż Závišy, jeden z najcenniejszych zabytków złotniczych okresu średniowiecza. Część klasztora mieści muzeum poczty.