Schwarzenberski Kanał Żeglugowy

Kanał służył do spławiania drewna w latach 1793–1962.

Schwarzenberski Kanał wykorzystywany był do spławiania drewna niemal 170 lat, a w okresie przedwojennym należał do największych chlub schwarzenberskich włości. W czasach komunistycznych kanał nie był konserwowany i wiele jego odcinków zostało zniszczonych i zatkanych. W chwili obecnej odnowiono 15 km, a poszczególne jego odcinki to zabytki techniki. Polecamy zaplanować odwiedziny trasy w terminach pokazowego spławiania na kanale i w ten sposób przenieść się do przeszłości.

Ścieżka edukacyjna wzdłuż kanału była uroczyście otwarta w 2003 r. Prowadzi z parkingu w Jeleních Vrších wzdłuż kanału na Raškov nad Novą Pecí, gdzie także można zaparkować. Ma 9 km i łączy wiele ciekawych zabytków takich jak: tunel (w chwili obecnej o długości 397 m) z ciekawymi architektonicznie portalami, połączenie Jeleníego smyku i Jeleníego jezírka, Kapliczka Rosenauera w miejscu, gdzie krzyżuje się z Jezerním potokem płynącym z Jeziora Plešnego, Jezerní smyk, akwedukt u Rossbachu, kilka śluz i śluz bocznych na całej długości kanału. Wszystko wśród pięknej szumawskiej przyrody.

Ścieżka jest odpowiednia dla wszystkich: rowerzystów, pieszych, w zimie dla narciarzy biegowych, a ze względu na równy, łatwy teren także dla osób z niepełnosprawnością ruchową.