Kázání v přírodě

Poznejte památné stromy, pod kterými kázat sám Mistr Jan Hus.

V roce 1413 byl vyhlášen nad Janem Husem interdikt. Ten by přišel i na každého, kdo by se s ním stýkal, tzn. že by dotyčný nesměl do kostela, křtít děti či pomazávat zemřelých. Jan, aby svým věrným neublížil, odchází na venkov. Jeho veliký příznivec Čeněk z Vartenberka, mu nachází o rok později mimopražský azyl na Kozím hrádku nedaleko Sezimova Ústí. Zde Jan píše svá stěžejní díla a vyráží odsud i kázat na blízká i vzdálenější okolní místa.

„Prvé sem kázal v městech i v uliciech, ale nyní káži mezi ploty, podlé hradu, jenž slove Kozí, mezi cestami měst i vsí...“
Dodnes se na mnoha místech v čechách traduje jeho účast při bohoslužbách v širé krajině.

Lípa v Chlístově

Dnešní torzo lípy velkolisté jen stěží připomíná její zašlou slávu. Podle tradice pod lípou kázal Jan Hus v roce 1414. Podle odhadovaného stáří mohlo být lípě v tomto roce téměř 150 let.

„Již prý tehdy byla tato lípa tak mohutná, že na větvích jejích sedávalo mnoho posluchačů, žádostivých slova pravdy.“

Lípa měla být kdysi poražena, ale i s pozemkem ji koupil sedlák Fidler z č.p. 1 a tím ji zachránil. Tábory lidu se konaly pod touto lípou i později. V roce 1900 se zde na veřejném shromáždění sešlo přes 700 lidí.

Národní listy pak napsaly: „Přes sedmset osob, mužův a žen, sešlo se z celého a širého okolí, z obcí a osad na 2-4 hodiny vzdálených a rozložilo se táborem na louce, kol lípy Husovy, pod nímž byla postavena tribuna z níž promluveno býti mělo“. V roce 1995 vichřice rozlámala korunu, po odborném ošetření roste lípa dále. Zatím poslední ošetření stromu proběhlo v roce 2008.

Sudslavická lípa

I lípa nedaleko Vimperka byla nazývána Husovou. A i pod touto údajně kázával Jan Hus. Ovšem odhadované stáří 600 let hovoří o tom, že ji tu mohl mistr Jan nanejvýš zasadit. Lípa je dnes 30 metrů vysoká, obvod kmene dosahuje téměř 12 metrů. Spolu s chlístovskou lípou jsou to dvě nejmohutnější jihočeské lípy. Poslední ošetření lípy bylo provedeno v roce 2011. Silné větve v koruně spojují lana a stříška kryje otvor po odlomené větvi. Pod lípou se konávají pravidelná setkávání harmonikářů. Pan Vanický, majitel při lípě stojícího mlýna, turistům určitě rád ukáže staré mlýnské zařízení.

Další tipy na trase

  1. Lípa v Chlístově
  2. Sudslavická lípa
  3. Bohumilická alej
    • Nedávno revitalizovaná alej na osadou Bohumilice čítá 76 lip, jejichž stáří se odhaduje na 150 let. Při staré cestě do Bošic, v místech s krásným výhledem, je instalováno i posezení se stolem a lavicemi.
  4. Naučná stezka Sudslavický okruh
    • Naučná stezka vznikla v letech 1974-1977 asi 5 km od Vimperka. Začíná u Sudslavické lípy a má 15 zastavení. Vede PR Opolenec, které dominují fragmenty suťového lesa, křovinami a mezofilními podhorskými loukami. Jsou zde četné vápencové skalní výchozy.Vyskytuje se zde 7 druhů orchidejí nebo vzácný hořeček český.