K rodišti Jana Žižky z Trocnova

Cyklovýlet je dlouhý 63,7 km, je středně náročný a vhodný jako celodenní výlet.

Výlet dejinami husitství vás zavede na Doudlebsko, tedy do jedné z nejpozoruhodnějších národopisných oblastí jižních Čech. Kaj v okolí řeky Malše a dolního toku Stropnice opředený řadou tajemství a mýtů získal své označení podle starého slovanského kmene Dudlebů, který tuto oblast osídlil před více jak tisíci lety a na ostrohu nad Malší vybudoval hradiště, které bylo kulturním a správním centrem celé oblasti. Tato oblast se však stala i kolébkou jednoho z nejvýznamnějších a nejrozporuplnějších synů českého národa slavného vojevůdce Jana Žižky z Trocnova.

Cyklovýlet Doudlebskem zahájíte prohlídkou ŽIžkova náměstí se sochou Jana Žižky a jeho přilehlého okolí ve městě borovany, kam vás dopraví vlak ČD. Poté se po CT10123 vydáte přes Ostroloovský Újezd a Rankov do Trhových Svinů. Před Trhovými Sviny stojí za zastávku prohlídka Buškova hamru, za Trhovými Sviny pak barokní kostel Nejsvětější Trojice. Po asi kilometru jízdy opustíte v obci Čižkrajice CT1123 a budete pokračovat po značené CT Pamětí Slepičích hor, která vás povede přes Slavče a Dobrkovskou Lhotku do městečka Besednice. Odtud se vydáte po CT1128 do Ločenic a po asi kilometrovém stoupání budete odměněni krásnou vyhlídkou do širokého doudlebského kraje od kostela ve Svatém Janu nad Malší. Dál budete pokračovat po CT1018 až do Dolní Stropnice, kde ji opustíte, s určitou mírou opatrnosti sjedete na lávku přes Stropnici a příjemnou šotolinovou cestou budete pokračovat k vesničce Doudleby, kde se zase spojíte s CT1018. do Doudleb vstoupíte zdoláním Malše po přetékaném stupni a opustíte ji po lávce Maxe Biaggiho a po pár kilometrech jízdy do třetice budete zdolávat Malši, tentokrát přejezdem (resp. převedením rechlí), technické památky z dob rozkvětu vorařství. Následuje obec Plav, ve které opustíte CT1018 a budete pokračovat po CT1121 přes Heřmaň, Borovnici, Střížov a Strážkovice až do Trocnova, kde před železničním mostem odbočíte vpravo po CT1122 k cíli a završení výletu k rodišti a památníku Jana Žižky z Trocnova, kde naleznete i naučnou stezku a stálou expozici hustiství v jižních Čechách. Pak u vám zbývá asi jen dvoukilometrový přesun po CT1122 a CT1123 na zastávku ČD Borovany.

 

Zajímavosti na trase

Turistické zajímavosti: 

Borovany: 

Ostrolovský Újezd:

 • Renesanční tvrz se špýcharem
 • Z nedaleké vesničky Čeřejov pocházela manželka Jana Žižky z Trocnova, která věnem svému muži dokonce přinesla rodný čeřejovský dvorec. Tuto skutečnost připmíná pomníček odhalený v roce 1938 s nápisem "Zde stával statek Jana Žižky, zemana trocnovského".

Trhové Sviny

 • Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • Barokní sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1722
 • Šestiúhelníková kamenná kašna uprostřed náměstí pochází z roku 1868
 • Buškův hamr
 • Kostel Nejsvětější Trojice
 • Muzeum užitkových vozidel - nákladní vozy, autobusy, požární vozidla
 • Rodný dům Karla Valdaufa (dnes muzeum) a Emila Háchy

Boršíkov

 • Kaple se zvoničkou a Boží muka

Čižkrajice

 • Pozůstatky tvrze Čížkrajice
 • Socha sv. Jana Nepomuckého
 • boží muka v nedalekém Chvalkově

Besednice

 • Kostel svatého Prokopa a fara
 • Barokní výklenková kaple svatého Jana Nepomuckého
 • Boží muka ze 16. století
 • Mohylník - nedaleké archeologické naleziště

Svatý Ján nad Malší

 • Zbytky opevnění někdejšího hradu Velešína - vyhlídka nad přehradní nádrží Římov
 • Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, jednolodní barokní stavba trojboce zakončeným presbytářem, hranolovou věží v západním průčelí a sakristií v ose kostela nad východním konci
 • Čtvercová náves se sochou sv. Jana Nepomuckého uprostřed, s pomníkem padlých v I. a II. světové válce
 • Galerie na faře - výstava obrazů a vltavínů

Římov

 • První zmínka o Římově pochází z roku 1395
 • Kostel svatého Ducha s ambity postavený mezi lety 1672 - 1697
 • "Pašijová cesta" 25 zastavení zdejší unikátní křížové cesty
 • Vodárenská nádrž Římov z let 1971 - 1978
 • Muzeum Roubenka se stálou expozicí " Římovské mašinky aneb od koněspřežky k železnici"
 • Strom roku 2008 - Lípa J. Gurreho

Doudleby

 • První zmínka o Doudlebech v Kosmově kronice odkazuje k roku 981
 • Kostel sv. Vincence
 • Kaple sv. Barbory z roku 1680

Plav

 • Staré mohylové pohřebiště v nedalekém lese
 • Selské usedlosti se špýchárky
 • Technická památka "rechle", zdrž na plavení dřeva
 • Kovová socha sv. Jana Nepomuckého, vyhlídka z Kobylnice nad Malší

Heřmaň

 • Vlastenecký pomník - mohyla, na počest vyhlášení ČSR a uctění spoluobčanů padlých v 1. sv. válce
 • Jihočeská venkovská architektura, Boží muka

Borovnice

 • Pseudogotická kaple Panny Marie z roku 1898
 • Výklenková kaplička při čp. 19
 • Výklenková kaplička severovýchodně od vsi
 • Selské usedlosti z konce 19. století

Střížov
V centru obce je kostel sv. Martina, kde byl údajně křtěn Jan Žižka a stavení u Strychů, jež podle pověsti patřilo rodině spřátelené se Žižkovými rodiči.

Lomec

 • Barokní kaple Sv. Jana Nepomuckého na návsi
 • Štíty některých usedlostí ve stylu selského baroka
 • Barokní výklenková kaplička
 • Obecní váha na zvířata - kulturní památka

Stážkovice

 • Historická obecní kovárna
 • Stezka kovářství