Na hrad Hus

Najděte v lese kus historie.

Celková délka

25 km 

Časová náročnost

6 hodin

Terén

Nezpevněný

Doporučené období návštěvy

Suché jaro a podzim, léto

Fyzická náročnost

Obtížná

Značení

Ano

Jak se dostanete na začátek

 Autem do Záblatí

Popis trasy

Pěší výlet na zříceninu hradu Hus začneme v Záblatí, ze kterého se vydáme po žlutém turistickém značení do Hlásné Lhoty. Vlevo míjíme křížovou cestu k Dobré Vodě. Přes Hlásnou Lhotu se dostaneme do Křišťanovic.

Obcí procházela kdysi Zlatá stezka a je zmiňována už v r. 1359. Dnes je to vesnice ryze rekreační nad břehy sedmnácti hektarového rybníka s tábořištěm. V letní sezoně zde najdeme občerstvení restaurační, tedy pokud vám bude nedostačující odpočinek na travnaté pláži s molem. V rybníku, obklopeného lesy, lze možno chytat i ryby, ovšem pokud jsme si vyřídili nezbytné povolení na Obecním úřadě v Záblatí. Po modré turistické značce půjdeme nejdříve lesní cestou, později již jen úzkou pěšinou, překonáme úžlabí bývalého hradního příkopu a staneme v areálu středověkého hradu Hus. Hrad byl založen na ochranu Zlaté stezky někdy po r. 1341 Pešky z Janovic, tehdejšími pány z Vimperka. Již v r. 1359 přináležela k novému hradu městečka Záblatí, Husinec či na dvacet dalších vesnic. Během husitských válek patřil hrad Mikuláši z Husi, který ovšem v Praze nešťastně zahynul. Po krátkém působení Jana Smilka z Křemže, zůstal hrad bez majitele, čehož využil Habart Lopata z Hrádku, který odtud se svou družinou přepadával kupce na Zlaté stezce. Prachatičtí měšťané měli z těchto loupeží velkých škod, proto hrad obléhali, ale vzhledem k jeho nedostupné poloze, bez úspěchu. Až když docházely Habartovi zásoby, stačil ještě domluvit svobodný odchod jeho i kumpánů z hradu. Poté byl hrad vypálen a stržen, takže se dodnes dochovaly jen zbytky zdiva. Ruiny hradu stojí na krásném skalnatém ostrohu nad Blanicí, která skoro celý hrad obtáčí svým divokým tokem. Pamětní deska nám připomíná, že je místo nebezpečné doposud. Mladý muž našel smrt v údolí Blanice právě po pádu z tohoto ostrohu. Musíme si zde dát pozor i na bludný kořen, protože podle pověsti ten, který ho překročí, bude tři dny bloudit lesem. Zjevuje se zde i bílá paní, která hlídá Habartovy poklady, které už nestačil vzít s sebou, když tento hrad kvapem opouštěl.

Klesáme do údolí Blanice, překročíme ji přes, po pravidelných jarních povodních, vždy opravenou lávku a znovu vystoupáme kolem pseudokrasových jeskyněk do bývalé vsi Cudrovice. Celá ves i s kostelem Korunování Panny Marie byla zničena v 50. letech 20. stol. Dochoval se pouze starý hřbitov či torzo kapličky. Na místě bývalého kostela byl nedávno vztyčen a vysvěcen kříž. My se vydáme po asfaltové silničce vlevo znovu do údolí Blanice a okolo bývalého Blanického mlýna (Blanice nad ním až do Arnoštova je národní přírodní rezervací) přijdeme do Blažejovic. I zde byla ves po odsunu německého obyvatelstva doosídlena, ale počet obyvatel už nikdy nedosáhl původního stavu. Zaujme nás zde ale zachovalý šumavský dům s valbovým štítem. Na druhém konci vsi, u mostu přes Blanici, jsou v lese patrny zbytky Zlaté stezky. Pokračujeme po žluté turistické stezce až k Albrechtovicím, kde po modré odbočíme zpět ke Křišťanovickému rybníku. Sejdeme do Hlásné Lhoty, kde odbočíme vpravo do Dobré Vody. Zde byla někdy v polovině 17. stol. postavena kaplička u pramenů s léčivou vodou.

Později, ve století 18., byly postaveny lázeňské budovy knížecím stavitelem Fortinim. Lázně se od začátku své existence potýkaly s problémy, až byly po r. 1945 zrušeny úplně. V padesátých letech zde byla škola pro romské děti a od r. 1974 až dodnes je zde škola v přírodě pro teplické děti. I kaplička byla znovu opravena a bohoslužby se zde konají vždy v neděli před 16. červencem. Po silničce sejdeme zpět do Záblatí.

Občerstvení: Záblatí, Kříšťanovice

Autor textu: Ing. Josef Pecka

Víte, že...

…Křišťanovický rybník je nejvýše položeným rybníkem v Čechách?