Naučná stezka Cesta kolem Světa

Lehká pěší trasa po naučné stezce kolem rybníku Svět, neodmyslitelné kulisy města Třeboně

Věděli jste, že cesta kolem Světa vám nemusí zabrat víc než pouhé 3 hodiny? To můžete stihnout, vydáte-li se po naučné stezce kolem rybníka Svět, na které uvidíte knížecí hrobku, pláž Ostende, rašeliniště a mnoho dalších zajímavostí. Naučná stezka tvoří 12 km dlouhý uzavřený okruh a na trase vás čeká 16 informačních tabulí, z nichž většina seznamuje se základními ekologickými vztahy v přírodě a jednotlivými rostlinnými a živočišnými druhy typickými pro různá společenstva třeboňské krajiny. Informační panely také přibližují historii rybníkářství, lázeňství a vývoj lidové architektury na Třeboňsku.

Celková délka

12 km

Časová náročnost

3 hodiny

Fyzická náročnost

Nízká

Jak se dostanete na začátek

Využít můžete některé z místních parkovišť nebo hromadné dopravy (více na www.idos.cz)

Popis trasy

 Okruh začíná v parku u lázní Aurora (možno odstavit auto na parkovišti u lázní), vede po polních a lesních cestách, část po lučních pěšinách a po krásných 12 km končí na hrázi rybníka Svět. Kolo raději nechte doma, neboť trasa není určena pro cyklisty a v některých místech je jízda na kole zakázána kvůli možnému poškození přírody. Pokud si budete potřebovat oddychnout, nebojte se, neboť k vybavení stezky patří i několik odpočinkových míst s lavičkami, z nichž mnohá nabízí výhledy do okolní krajiny. Na stezce jsou rovněž vyhrazena dvě místa, na nichž je možné si rozdělat oheň.    

16 zastávek, na které narazíte a co obsahují:

 1. Hotel Bohemia - Regent (na začátku lázeňského parku)
 2. Lázeňský park – lázeňství na Třeboňsku dnes a dříve
 3. Břehy rybníka – okolní rostliny
 4. Polní meze – informace o ekologické stabilitě krajiny
 5. Vimperky 1 – typy rašelinišť
 6. Vimperky 2 – rašeliniště a jeho vývoj a význam
 7. Spolský potok – začlenění do tématu biokoridorů a biocenter
 8. Rybník Dolní Zlatník – jak se jsou rybníky stavěny, chov ryb a obří strom dub letni
 9. Louky Třeboňska – louky a jejich typy
 10. Spolský mlýn – mlýn z 19. století
 11. Borový les – různé lesy na Třeboňsku
 12. Odměny – lidová architektura a historie osídlení Třeboňska
 13. Cirkviční rybník – okolní ptactvo a informace k chovu ryb
 14. Park u Schwarzenberské hrobky– historie vážící se k tomuto místu
 15. Rybník Svět – informace pojící se k tomuto rybníku a rybníku Opatovickému
 16. Šustův pomník – významní rybníkáři Třeboňska