Ven z města Kaňonem Vltavy ke hradu Dívčí Kámen

Tip na příjemný celodenní výlet dostupný z Českých Budějovic bez auta

Popis trasy

Stezka, po které se vydáme, nese název Fritschova stezka (vysvětlení názvu viz. níže). Trasu začneme u kostela sv. Jakuba  v Boršově nad Vltavou a dál půjdeme po červené turistické značce. Značka vede celou dobu po levém břehu řeky Vltavy, velice romantickým kaňonem meandrující řeky, který je zároveň chráněnou přírodní památkou „PP Vltava u Blanského lesa“. Pokud z červené značky nebudete odbočovat, dovede Vás asi po třech hodinách chůze proložené nádhernými výhledy na řeku i krajinu v okolí, přímo pod zříceninu středověkého hradu Dívčí Kámen. V letním období se můžete vykoupat přímo v řece, anebo zamávat vodákům, kteří kolem Vás budou projíždět. Těsně před tím, než dorazíte ke zřícenině (cca 400m), minete zbytky unikátní elektrárny z dvacátých let minulého století, kterou zničil pád pětitunového balvanu v roce 1980. Voda z nádrže Křemežského potoka vedla štolou vytesanou přímo do šíje granulitového skalního ostrohu. Po prohlídce zříceniny hradu Dívčí Kámen, posazené na skalním ostrohu obtékajícím ze tří stran Křemežským potokem a řekou Vltavou máte na výběr několik možností, jak pokračovat. Buď se vydáte dál po červené značce nejkratší trasou (cca 1km) na vlakovou zastávku do Třísova, anebo o něco delší trasou naučné stezky (cca 2,5km) "Třísov - Dívčí Kámen-Holubov" údolím Křemežského potoka na vlakové nádraží v Holubově. Obě vlakové zastávky leží na trati České Budějovice – Černý Kříž, takže můžete pohodlně odjet vlakem zpět do Českých Budějovic. Náročnější turisté můžou pokračovat po Fritschově stezce, která vede dál po červené značce až do Plešovic, případně do Zlaté Koruny (cca 6km).

Zajímavosti na trase

Zajímavosti na trase:

Název Fritschova stezka - pojmenovaná je na počest Ing. Emanuela Fritsche (1874 - 1956), vrchního technického rady Československých státních drah, tehdejšího předsedy KČST Šumava a předsedy KČST České Budějovice, který se o vybudování stezky zasloužil. Celá stezka se skládá ze tří části, které byly budovány postupně. Jako první byl v letech 1933-1935 vystřílen nejtěžší, 4 km dlouhý, úsek z Boršova nad Vltavou do Jamného. V roce1936 byl zpřístupněn 7 km dlouhý úsek z Jamného k Dívčímu Kameni. Poslední úsek, také dlouhý 7 km, byl zprovozněn v roce 1938 a končí ve Zlaté Koruně. V roce 2010 byla obnovena pamětní deska, připomínající vybudování stezky. Některé skalní úseky tehdy dokonce muselo vystřílet ženijní vojsko.

1. Boršov nad Vltavou
Boršov nad Vltavou, obec na jihozápadním okraji Českých Budějovic, je známý především jako cílová stanice milovníků vodáckých sportů, kteří sjíždějí řeku Vltavu z Českého Krumlova anebo Zlaté Koruny.  Historie Boršova sahá až do 13. století, doby, ze které pochází i velice dobře znatelné obranné valy boršovského hradu na levé straně Vltavy, stejně jako pozdně gotická budova kostela sv. Jakuba s více jak sedmimetrovou freskou sv. Kryštofa a stále funkčním zvonem z roku 1495. Za návštěvu stojí inspirativní Farská zahrada s vizuálními objekty, obnovený Habermannův sad nebo Cesta hlaholice v parku za hřbitovem.  
 

 2. hrad Dívčí Kámen
Dívčí Kámen představuje perlu mezi středověkými hrady u nás. Mohutná zřícenina stojí na vysoké skále nad soutokem Křemežského potoka a řeky Vltavy. Hrad je opuštěn pravděpodobně od roku 1506, v roce 1541 se o něm píše jako o pustém hradu. Oblast kolem hradu je součásti CHKO Blanský les a byla vyhlášena přírodní rezervací.
Hrad je otevřen celoročně od svítání do soumraku.

3. Keltské oppidum Třísov
Jedna z nejvýznamnějších jihočeských pravěkých památek. Patří i k nejjižněji položenému keltskému hradišti v Čechách. Mohutné oppidum o výměře asi 26 ha leží na strategickém místě, asi 120 m vysoko nad soutokem Vltavy a Kremžského potoka nedaleko hradu Dívčí Kámen. 

4. Zlatá Koruna
Zlatá Koruna (původně Svatá koruna, lat. Sancta Corona) je obec s klášterem ležící na řece Vltavě severně od Českého Krumlova. Obec je vysoce atraktivní, hlavně pro vodáky jako místo pro přenocování při plavbě po řece Vltavě z Vyššího Brodu, přes Český Krumlov do Boršova nad Vltavou. V obci se nachází významný cisterciácký středověký klášter Zlatá Koruna, jeden z nejcennějších gotických klášterů ve střední Evropě. Historická část obce je vesnickou památkovou zónou.

5. CHKO Blanský les
Oblast mimořádně cenná svou zachovalou strukturou, svými přírodními hodnotami, podhorskými lesy, rozkvetlými loukami a mnoha vzácnými druhy rostlin i živočichů.Výjimečné v oblasti jsou lesy, především podhorské smíšené lesy s převahou buku, jehož listy má Blanský les ve znaku a dávají mu na podzim neopakovatelné kouzlo. Na loukách rozkvétají a voní v létě i na podzim tisíce květů orchidejí.

6. Třísovská lípa
Památný strom, lípa, byla zřejmě vysazena zároveň se stavbou kapličky r. 1777, která u ní stojí. Dnes dosahuje výšky 31 m a v prsní výšce měří v obvodu 7 m (což odpovídá průměru 2,2 m). V poslední době se kmen rozrostl až ke zdivu kapličky a v základech ji vyvrátil tak, že musela být přenesena opodál. Nachází se cca 100m od vlakové zastávky Třísov směrem ke Keltskému oppidu (červená turistická značka, cyklotrasa 1127).