Za zvířátky a slatěmi na Šumavu

Poznejte hned dvě ze třích slatí NP Šumava s možností vidět i šumavská zvířátka.

Začněte poblíž obce Borová Lada, kde se v maličkaté vesničky nachází informační centrum Správy NP Šumava s interaktivní výstavou vázanou na nedaleké slatinné jezero jménem Chalupská slať. Následně se můžete vydat směrem do obce Borová Lada, kde můžete navštívit návštěvnické centrum věnované sovám.

Chalupská slať se označuje jako přechodný typ mezi údolními vrchovišti vytvořenými podél řeky Vltavy a Křemelné a horskými vrchovišti z náhorní plošiny Šumavských Plání. Samotná lokalita Chalupské slati zahrnuje dvě rozsáhlá vrchoviště, a to Chalupskou slať a Novosvětskou slať. Ty jsou pak spojené mělkou vrstvou rašeliny v jeden rašeliništní komplex, ležící v širokém údolí, jež má protáhlý tvar.

Chalupská slať se nachází 1,5 k od centrálního parkoviště od obce Borová Lada. Je přístupná pouze po dřevěném chodníčku. Cestou k jezírku lze spatřit po pravé straně rozsáhlé snížené plochy bez klečových porostů. Proč na to upozorňujeme? Protože tato plocha byla před několika desítky let zpoloviny vytěžena, zbavena klečových porůstu a částečně zavodněna. Na konci dřevěnoho chodníčku je plošina, která nabízí nádherý výhled na největší rašelinné jezírko v České republice. Jezírko se rozkládá na 1,3 ha a má zároveň i nějvětší hloubku, a to 1,5 m. V jezírku jsou romantické rašelinové ostrůvky, na kterých se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin.

Adresa

Od Svinných Lad přejeďte do obce Kvilda, kde můžete započít svou výpravu k Jezerní slati a do Návštěvnického centra Kvilda v informačním centru Správy NP Šumava s interaktivní výstavou věnovanou zvířecím obyvatelům Šumavy.

Jezerní slať je vrchovištní rašeliniště nacházející se mezi Horskou Kvildou a Kvildou je zčásti zpřístupněná po dřevěném chodníčku. Pro lepší rozhled do krajiny doporučujeme vystoupat na vrchol dvoupatrové výhlídkové věže, která stojí na okraji rašeliniště a důkladně ji maskují vzrostlé stromy. Kvildská Jezerní slať je součástí velkých komplexů rašelinišť České republiky, neboť její celková rozholoda kolem 190 ha patří mezi ty největší rašeliništní celky na Šumavě.

Velkou zajímavostí Jezerní slatě je fakt, že se jedná o jedno z nejstudenějších míst v České republice. Jelikož i během letních měsíců zde padá teplota i na bod mrazu. Díky tomuto klimatu, zde rostou některé chladnomilné druhy rostlin, jako jsou například suchopýrek trsnatý, bříza trpasličí, aj.

Adresa

Informační středisko Kvilda zve turisty na naučnou stezku věnovanou jelenovitým obyvatelům Šumavy. Výběhem s jeleny o rozloze zhruba 9 ha prochází naučný okruh, kde jsou vyvýšené pozorovací přístřešky. Dále mimo výběh pokračuje naučný okruh, který seznamuje se stopami jelenovitých, prasete divokého a některými místními stromy a rostlinami.

Příznivou informací je fakt, že je celý okruh zcela přístupný pro návštěvníky s pohybovým omezením (doporučuje se asistence).

Jako výchozí bod pro návštěvu složí placené parkoviště, které se nachází na souřadnicích - 49.0301050N, 13.5784636E.

Adresa

Autor fotografie: Jakub Fišer