Přidat do programu

Naučná stezka Totalita rozděluje – demokracie spojuje

  • Pěší turistika Pěší turistika
  • Poznávací Poznávací
  • Školní výlety Školní výlety

Naučná stezka je určena pro pěší turisty. Měří pouhých 7,5 kilometru a obsahuje devět informačních panelů. Výchozí bod najdete u borovanského vlakového nádraží a hned druhé zastavení
je u dochovaného betonového bunkru, který je zapuštěn do náspu železniční trati.

Stezka dál prochází kolem říčky Stropnice, u které byla v letech 1936 až 1938 vybudována souvislá linie opevnění. Ta byla sice již zbourána, nicméně dodnes je možné mezi stromy najít zbytky železobetonových staveb.

Informační tabule seznamují návštěvníky stezky s dobrými sousedskými vztahy Borovanska a severní oblasti Rakouska za éry Rakouska- -Uherska i dříve, ale i s jejich zhoršením po nástupu Hitlera k moci. Vypráví také o historii Borovanska za 2. světové války, jejím konci a vybudování železné opony za komunistického režimu.

Naučná stezka je značena zelenou turistickou značkou.

Zpět