Znovuobjevené Kájovsko - Boleticko

Poznejte unikátní barokní park Červený Dvůr, muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu i poutní areál Kájov

Jednodenní nenáročný cykloturistický výlet, za známými i zcela neznámými zajímavostmi a památkami na Kájovsko - Boleticko. Výlet je určen také pro poznání krajiny, kterou v minulosti procházela i historická Linecká stezka. Součástí výletu je i část území po tři lidské generace nepřístupného a veřejnosti zapovězeného - území vojenského újezdu Boletice. Zde se nachází jedna z nejstarších církevních památek v Jižních Čechách, původně románský kostel sv. Mikuláše. Cestou můžete potkat například i československé opevnění nebo vydáte-li se na výlet druhou neděli v říjnu, můžete zažít nefalšovanou Jihočeskou pouť k zázračné Panně Marii Kájovské v jednom z nejstarších mariánských poutních míst v Čechách. 

 

Celková délka

20 km (okruh)

Časová náročnost

nenáročné

Terén

asfalt

Doporučené období návštěvy

jaro - podzim

Fyzická náročnost

nenáročná

Značení

ano

Jak se dostanete na začátek

Jako výchozí místo na trasu jsme zvolili městečko Chvalšiny, z důvodu možností parkování, ubytování, stravování a dalších aktivit. Z Chvalšin po cyklotrase 1139, na křižovatce u silnice Český Krumlov - Černá se napojuje na 1147 a 1167 do Kájova, po 1254 do Boletic, odbočka k sv. Mikuláši a 1253 do Chvalšin.

Popis trasy

Celý kruh měří asi 20 km i s odbočkami k zámku Červený Dvůr a v Boleticích ke kostelu sv. Mikuláše. Vede pouze po stávajících značených cyklotrasách po komunikacích III. třídy. Celou trasu si tak můžete absolvovat i autem. Díky nenáročnosti je trasa vhodná i pro rodiny s dětmi, méně zdatné cyklisty a seniory. 

Zajímavosti na trase

  • Chvalšiny -starobylé městečko na Linecké obchodní stezce, zmiňované již r. 1263. Historické jádro obce je vyhlášeno památkovou zónou. Za pozornost stojí především rozlehlé podlouhlé náměstí, kopírující trasu původní stezky. Dominantou celého náměstí je kostel svaté Máří Magdalény v pozdně gotickém slohu, postavený v letech 1487 - 1507 na místě staršího kostela. Jde o významné dílo rožmberské pozdní gotiky. Na náměstí se také nachází řada domů s gotickým a renesančním jádrem a barokní radnice z roku 1667, ve které se v současnosti nachází muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu.
  • Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu Muzejní expozice zahrnují přírodu, přírodní a kulturní regionu. Největší prostor je pak věnován barokní osobě a dílu autora Schwarzenberského plavebního kanálu, místního rodáka Ing. Josefa Rosenauera (1735–1804), včetně interaktivního modelu kanálu. Vše je doplněno expozicí s tematikou lesnictví a dřevařství na Šumavě. Provozní doba: duben - říjen, út – so. 13.00 - 16.00 hod. (mimo sezónu po telefonické dohodě)
  • Červený Dvůr – barokní zámek s anglickým parkem. Schwarzenberský barokní zámecký komplex nedaleko Chvalšin, obklopený nádherným anglickým parkem s několika zachovanými romantickými zahradními stavbami a fontánami. Od roku 1966 se v zámku nachází psychiatrická léčebna, specializovaná na léčbu závislostí. 
  • Naučná stezka „Zámecký park Červený Dvůr“ provede návštěvníka větší částí tohoto unikátního parku o rozloze 117 ha. Seznamuje návštěvníky především s historií a vývojem parku, patřícímu díky svým krajinářským a architektonickým hodnotám k nejvýznamnějším kulturním památkám v Čechách i mezi evropsky významná díla. Na přibližně 3 km dlouhé trase si můžete prohlédnout 14 zastavení. 
  • Dobrkovický mlýn, vzácně zachovalý renesanční mlýn ze začátku 17. stol. na potoce Polečnice, na odbočce z trasy cca 1,5 km po „staré krumlovské“. 
  • Poutní kostel Kájov. Pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kájově je, společně s kostelíkem Smrti Panny Marie a hospicem, ojediněle zachovalý komplex staveb, z různých stavebních období, který je od roku 1995 národní kulturní památkou. Vše o kostele včetně stavebně historického vývoje zde. http://www.kajov.eu
  • Hradiště Raziberk Vlevo od trasy z Kájova před Boleticemi, se na nachází vrch Raziberk 658 m. n. m. Na jeho vrcholu leží hradiště - výšinné sídliště, ze starší doby železné - halštatské (cca 750 - 450 před Kristem), zvané Razi nebo německy Raziberk. Hradiště je nepravidelně kruhové, opevněné dvěma souběžnými kruhovými valy symetricky kolem vrcholu, s předsunutými příkopy. Valy jsou kamenohlinitého složení. Jejich výška dosahuje kolem 3 m. Systém celého opevnění je patrně až středověkého původu, z výzkumu na vrcholu kopce však pochází i početný soubor pozdně halštatské keramiky. Přes vrch vede modrá turistická značka z Kájova do Boletic.
  • Kostel sv. Mikuláše v Boleticích - původně románská stavba z druhé poloviny 12. století a je považován za nejstarší sakrální památku Jižních Čech. Nachází se na vyvýšenině zvané Olymp nedaleko bývalé vesnice Boletice, které byla po začlenění do vojenského újezdu zbourána. V průběhu staletí byl několikrát přestavován a upravován. Například, goticky asi poprvé za Rožmberků v 15 století, dále v 17. století, kdy byla postavena i fara a 18. století, kdy byla v sousedství postavena ještě škola.
  • Boletice (Poletitz) Mezi Chvalšinami a Kájovem bývala vesnice Boletice. Ta měla v roce 1921 skoro 400 obyvatel a nacházelo se tu 56 domů včetně kostela, fary a školy. Byla jednou z nejstarších osad v regionu, v 13. století středem rozsáhlé královské rychty i významným centrem na staré trase Linecké stezky. Po 2. světové válce bylo zdejší německé obyvatelstvo odsunuto a vesnice byla začleněna do vojenského újezdu. Kromě kostela sv. Mikuláše, stojícího dnes osamoceně na vrchu Olymp, byly prakticky všechny budovy zbourány, až na pár statků dnes využívaných armádou a úřadem újezdu. Od začátku roku 2016 je díky zmenšení území vojenského újezdu přístupná.