Za památkami Chelčicka a kolem Svobodných Hor

Výlet do dosud turisty neobjevené „zlatonosné“ krajiny kolem Svobodné Hory.

Výlet do dosud turisty prakticky neobjevené „zlatonosné“ krajiny kolem Svobodné Hory. Cesta vede z větší části unikátně zachovanou „komponovanou“ krajinou Libějovicko-Lomecko. Výlet do barokní krajiny - chráněné krajinné památkové zónou Libějovicko - Lomecko a také do renesanční, takzvané Netolické obory. Krajina kolem Svobodné hory je poznamenaná středověkou důlní činností spojenou s těžbou zlata.

Informace o trase

Délka okruhu je 33 km, vede převážně po stávajících cyklotrasách a je vhodná i pro rodiny s dětmi. Převažující povrch: asfalt, lesní cesty. Terén mírně zvlněný až kopcovitý. 

Zastavení a zajímavosti na trase

1. Netolice - Městská památková zóna, archeopark, muzeum, informační středisko, naučná stezka

2. Hradiště u Netolic - keltské kultovní ohrazení "Na šancích", s valy o rozměrech 120x90 m, patří k pozoruhodným pravěkým památkám z doby laténské (2.-1. st. př. n. l.). Viereckschanze (česky čtyřúhelníkové valy) je německý výraz, používaný v archeologické terminologii pro tyto objekty, které se nalézají jsou od Francie, s těžištěm v jižním Německu, v Čechách ale velmi zřídka. Interpretace těchto objektů, považované za keltské svatyně, je však stále nejistá.

3. Rábí - rozsáhlý zemědělský areál, s objektem bývalého renesančního dvora (17.století) a hospodářskými budovami v typickém stylu Schwarzenberské neogotiky z 19. stol. Adolf ze Schwarzenberku tu založil v roce 1851 nejstarší českou rolnickou školu.

4. Lomec - Potní kostel Jména Panny Marie byl vystavěný v letech 1692 až 1702 hrabětem Buquoyem, pro zázračnou sošku Panny Marie s Ježíškem. Patří k významným dílům vrcholného baroka ve střední Evropě. Unikátní centrální oltář je variací na Borrominiho oltář v chrámu sv. Petra v Římě. V sousedství je bývalý lovecký zámeček, slovanské mohylové pohřebiště a lesní hřbitůvek. Nejnavštěvovanější poutní místo v Jižních Čechách.

5. Libějovické zámky - Starý zámek, je unikátně zachovaná renesanční stavba z 16. století, kdy Libějovice koupili od Malovců Rožmberkové a přestavěli tak původní středověkou tvrz. Nový zámek založil roku 1696 hrabě Filip Emanuel Buquoy. Dostavěn byl však teprve v roce 1754. Na začátku 19. století, kdy přešlo panství na Schwarzenbergy, jej dal kníže Josef opravit a přestavět ve slohu pozdního empíru. Po pozemkové reformě se stali r. 1924 majiteli redemptoristé, kteří zde založili řadové gymnázium. Po II. svět válce se dostal do vlastnictví státu a od r 1950 až do sametové revoluce, jej používala pohraniční stáž jako kasárna a výcvikové středisko. Oba zámky, včetně rozlehlého zámeckého parku, který je přírodní rezervaci, jsou v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupné.

6. Na Lázni u Chelčic - barokní kaple sv. Máří Magdalény z let 1660 - 1663, nad "zázračným léčivým" pramenem, který dal vzniknout dnes již zaniklým lázničkám a výletnímu hostinci v sousedství. Traduje se, že se tu nemocným poutníkům ukázal anděl, který vodě požehnal a díky tomu uzdravuje.

7. Chelčice - obec spojená se jménem světoznámého středověkého náboženského reformátora a filozofa Petra Chelčického (1390 - 1460), jemuž je věnována expozice v restaurovaném špejcharu u kostela. Původně románský kostel sv. Martina patří k nejstarším v regionu.

8. Křepice - osada, v místním lomu bylo v roce 1927 nalezeno mineralogicky mimořádně cenné plechy zlata o celkové váze asi 3 kg, což vyvolalo v Čechách zlatou horečku.

9. Vodňanské Svobodné Hory - kaplička sv. Linharta, ochránce pastevců a stád.

10. Svobodná Hora (640 m. n. m.) - pozůstatky středověkého dolování zlata

11. Řeka Blanice - mlýn na Blanici

12. Lhotovský rybník - místo natáčení filmu Princezna ze mlejna

13. Stříbrný rybník - možnost koupání

14. Zámek Kratochvíle - národní kulturní památka, renesanční rožmberský lovecký letohrádek z roku 1585

Více v informačním letáku, ke stažení zde a mapka zde.

Výlet je součástí série tipů na cyklovýlety v rámci balíčku výletů Kolem kolem Netolic.