Přidat do programu

Podhůřím Blanského lesa do Holašovic

  • Cyklistické Cyklistické

Výlet vás zavede do Blanského lesa, kde najdete nejen malebnou krajinu a zachovanou přírodu, ale i množství vzácných historických památek.

Hlavně řadu vzácných vesnických památkových rezervací a zón s památkami selského baroka. Z nich nejznámější jsou Holašovice, vesnice chráněná UNESCO,  vesnická rezervace Vodice nebo malebné Dobčice, kde se točila jihočeská letní komedie Zdeňka Trošky Babovřesky. Chráněná krajinná oblast Blanský les zaujímá plochu asi 212 km2 a patří k přírodně a krajinářsky k nejcennějším částem regionu PodKletí.  Nejvyšším bodem pohoří je známá hora Kleť (1083,2 m. n. m.) s lanovkou a rozhlednou. Dále můžete navštívit romantickou zříceninu nedostavěného kláštera v Kuklově s nedalekými zbytky královského hradu a mnoho dalšího.

Zastavení a zajímavosti na trase

1. Netolice – městská památková zóna, první písemná zmínka z r. 981. Na místě přemyslovského hradiště vzniká archeopark. Muzeum JUDr. Otakara Kudrny a národní kulturní památka rožmberský zámek Kratochvíle. Naučná stezka a cyklostezka Historická krajina Netolicka.

2. Rybník Podroužek – 30 ha, autokemp, koupaliště, východiště do tzv. Netolické obory ze 16. století.

3. Grejnarov – původně renesanční statek ve schwarzenberském stylu, chov koní.

4. Netolický les – původní trasa Linecké stezky a rozcestí u sv. Jána s kapličkou, výhledy na Lhenice.

5. Vodice – vesnická památková rezervace. Unikátně zachovalé jádro vesnice v původní podobě, s patrovými domy s průjezdem, což je přechodný typ ke zcela uzavřené čtyřstranné usedlosti.

6. Třešňový Újezdec – vesnická památková zóna s řadou lidových usedlostí selského baroka. Nedaleko obce se nacházejí v terénu i zbytky původní středověké Linecké stezky.

7. Smědeč – Smědeček – v obou osadách soubory mohutných patrových pošumavských zděných domů z 18. – 19. století s valbovými střechami či barokními štíty.

8. Kuklov – nedostavěný klášter Paulánů s torzem jednolodního kostela a zbytky hradu Kuglwajt.

9. Jaronín – osada horského typu na svazích Blanského lesa s řadou samot, rezervace Jaronínská Bučina, unikátně zachované porosty původních bučin.

10. Holašovice – památka na seznamu Světového dědictví UNESCO. Jeden z nejlépe dochovaných celků lidového selského baroka na gotickém půdorysu. 22 selských usedlostí se zdobenými štíty, kovárna, kaple, informační středisko a expozice selského dvora. Každoročně poslední víkend v červenci selské slavnosti. U obce kamenný kruh menhirů, který vznikl podle vzoru anglického Stonehenge.

11. Lipanovice – vesnická památková zóna, místně zvaná též Linda z něm. Linden, doložena již r. 1292. Svah návsi lemují lidové zemědělské usedlosti, návesní kaple se zvoničkou.

12. Dobčice – vesnická památková zóna s usedlostmi ve stylu selského baroka, pod svahy Blanského lesa.

13. Chvalovice – proslavila je těžba grafitu v 19. a na zač. 20. století. Pozůstatky po důlní těžbě je možno vidět dodnes v polích kolem silnice na Lužice a Netolice. Zajímavostí je statek č.p. 2 – dřevěné stavení s přistaveným čelním zděným štítem a z boku nahozený hliněnou mazaninou (srub v kožichu), původně snad klášterní dvorec.

14. Lužice – lidové zemědělské usedlosti tzv. podélně orientovaného typu, jízdárna Lužický dvůr

 

Velká část ze 43 km dlouhého okruhu z Netolic až do Smědče, vede po zhruba po trase středověké Linecké obchodní stezky.

Více na letáku ke stažení zde a mapka zde.

Je součástí série tipů na cyklovýlety v rámci projektu Kolem kolem Netolic.

Zpět