Přidat do programu

Naučná stezka "Brložsko"

  • Pěší turistika Pěší turistika
  • Aktivní Aktivní
  • Školní výlety Školní výlety
  • Rodinné Rodinné

Naučná stezka vás zavede na místa méně známá, avšak přesto velice kouzelná. Obszvlášť na podzim, kdy se lesy na úpatí hory Kleť zabarvují do všech odstínů červené a žluté, stojí za to na tuto stezku vyrazit. Na stezce poznáte historické památky Brloha s kostelem sv. Šimona a Judy, údolí Křemžského potoka, slovanské hradiště U Ondřeje, skrovné zbytky gotického hradu a nedostavěného kláštera Kuklov, květnaté bučiny a teprve nedávno objevené halštatské hradiště na Stržíšku. Vede po úbočí vrchů Bulový (953 m n. m.) a Buglata (832 m n. m.) s výhledy do Křemžské kotliny.  Trasa je okružní, dlouhá 7,2 km a má 16 zastavení. Začíná i končí v obci Brloh.

Zastavení a zajímavosti na trase

1. Obec Brloh - v obci je zachovaná řada starobylých lidových statků, více či méně přestavěných. Některé dokonce se štíty s blatskými motivy (i když už jsou Blata dost daleko). Štít je ale většinou trojúhelníkový, nápadně podobný tzv. Holašovickému typu, včetně ozdobných motivů. Podobné najdeme i v sousední Nové Vsi. Na zalesněných svazích Brložska se zachovalo množství původních samot.

2. Křemžský potok

3. Břehové porosty, vlhké louky

4. Stojaté vody

5. Hradiště u Ondřeje

6. Dubová alej

7. Revitalizace Křemžské kotliny

8. Hrad Kuglveit - Byl založen na místě pravěkého hradiště někdy okolo roku 1357. Dodnes se zachovaly jen malé zbytky zdiva, příkop vylámaný ve skále a valy. Původní název hradu a vsi Kuglwaid byl pravděpodobně převzat ze staroněmeckého "gugl-waid", což volně přeloženo znamená "lesnatá homole". Okolo hradu vyrostla malá osada, která se postupně rozrůstala. Královský hrad v "rožmberském území" se stal příčinou sporů mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna. V době spiknutí české šlechty proti králi Václavovi pak vojsko Jindřicha z Rožmberka v roce 1395 hrad dobylo a zbořilo. Od té doby byl opuštěn.

9. Klášter Kuklov - Romantická zřícenina nedostavěného kláštera a nedaleké zbytky královského hradu na skalnaté vyvýšenině. Roku 1495 sem Petr IV. z Rožmberka povolal mnichy řádu sv. Františka z Pauly, aby zde založili paulánský klášter. Klášter s jednolodním kostelem sv. Ondřeje nebyl nikdy dokončen a kolem roku 1530 měl být opuštěn. Během třicetileté války měla klášterní budovy zcela pobořit švédská vojska a přítomné mnichy ubít. Podle pověstí prý v podzemních klášterních chodbách bloudí duše popravených a upálených mnichů. Jimi se také ale měla zachránit většina mnichů před nájezdem. Z trosek pak byly použity kameny na stavby chaloupek, z nichž řada je vestavěna přímo do zřícenin kláštera. Torzo kostela s pěti gotickými okny, z daleka viditelné, upoutá každého i jen náhodně projíždějícího. V prostoru bývalého kostela pořádá obec Brloh občasná divadelní vystoupení, koncerty a svatby. V okolí se natáčel historický film Františka Vláčila Údolí včel (1967).

10. Kulturní krajina

11. Živočichové

12. Les

13. Hradiště na vrchu Stržíšek - Keltské hradiště Stržíšek je z pozdně halštatského a časně laténského období (cca 5. století př. n. l.) o rozloze 0,45 ha. Nachází se na plochém vrcholu vrchu Stržíšek (708 m. n. m.) nad obcí Brloh. Bylo objeveno a archeology zkoumáno teprve v roce 2000 - 2001. Byla nalezena keramika a ojedinělým nálezem je úštěp z baltského pazourku ze střední doby kamenné (zhruba 8-6. tisíciletí př. n. l.). Dobře viditelné jsou zbytky valů. Na tomto příjemném magickém místě jsou umístěny i působivé dřevěné skulptury z řezbářských sympózií pořádaných obcí Brloh.

14. Chráněná krajinná oblast Blanský les - Jedna z nejmladších a nejmenších CHKO v Čechách. Chráněná krajinná oblast zde byla zřízena vyhláškou Ministerstva kultury v roce 1989. Zaujímá plochu 212,35 km2 a patří do ní přírodně nejcennější části regionu. Jak uvádí Správa CHKO: „jde o dobře zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s harmonicky vyváženým přírodním prostředím, které není příliš narušeno negativními vlivy lidské činnosti.“

15. Meze v krajině

16. Kostel sv. Apoštolů Šimona a Judy v Brloze - Největší památkou obce Brloh, původně svaté Maří Magdalény, založený již kolem roku 1340, z podnětu Petra z Rožmberka. V letech 1697 - 1704 byl barokně přestavěn od G. Canevala.

 

Mapa a popis okruhu zde.

Zpět