Linecká stezka, výlet nejen na Lhenicko

Projděte se po nejstarší dálnici v Čechách - staré obchodní stezce a vžijte se do starých časů!

Chcete zažít že, i cesta je cíl? Vydejte se s námi do Podkletí po stopách staré solné stezky

Seznamte se. Linecká stezka. Územím Turistické oblasti PodKletí procházela již od pravěku důležitá obchodní stezka nazývaná Linecká (Linzer steig). Stezka sloužila jako spojnice Čech s rakouskými zeměmi a její původní trasa tvořila přirozenou osu regionu od jihu k severu. Dodnes jí vděčíme za jeho rozvoj, zachované množství jedinečných památek a společnou historii. Zprvu pouze soumarská stezka sloužila zejména pro dopravu strategické suroviny soli z alpských dolů. Dále se po ní dopravovala do Čech i měď, železo, látky, drahé hedvábí, zbraně, víno, mořské ryby, jižní ovoce, zámořské koření a další druhy kupeckého zboží. Vyvážely se hlavně zemědělské produkty, suroviny a řemeslnické výrobky, jako obilí, máslo, sýry, dobytek, koně, sladkovodní ryby, slad, pivo, vosk, med, kůže vlna, a v raném středověku dokonce i otroci. Již v letech 1198 a 1215 se nazývala „stará soumarská cesta“, nebo „stará cesta do Čech“. Jako živoucí tepnou tudy proudily spolu s lidmi a zbožím i nové myšlenky, informace, zkušenosti a kultury.

Kudy vedla? Stezka v různých dobách i měnila trasy a různě se větvila, takže se nejednalo z dnešního pohledu o jednu komunikaci, ale o celou síť stezek. Obchodníci se také často chtěli vyhnout clům či povinným skladům zboží. Námi sledovaná, pravděpodobně nejstarší trasa, tzv. stará Linecká stezka, směřovala od Lince, města stojícího na základech římského vojenského tábora z 1. století našeho letopočtu, přes Bad Leonfelden a Vyšebrodský průsmyk, který byl vhodný pro průchod pohraničním hvozdem, k Vyššímu Brodu. Jak název napovídá, byly v tomto místě příhodné podmínky pro překročení Vltavy, a kde v roce 1259 založili Vítkovci významný cisterciácký klášter. Důležitými body na české straně byly od nejstarších dob Zátoň, Boletice, Chvalšiny, později Český Krumlov a Netolice na křižovatce několika stezek. V raném středověku bylo netolické hradiště jedním z hlavních center jižních Čech, kde sídlil kastelán – správce celé oblasti dosazovaný pražským knížetem. Ve 14. století vznikla západněji frymburská větev (Haslach, Svatý Tomáš, Frymburk, Zátoň), s důležitým bodem, kterým byl hrad Vítkův kámen. Po změně jihočeských center, jakým byl například nárůst významu Č. Krumlova a založení královského města České Budějovice roku 1265 králem Přemyslem Otakarem II., byla více využívána nová stezka vedoucí z Budějovic do Lince přes Kaplici, Dolní Dvořiště a Freistadt.  Její trasou byla v 18. století vyměřena císařská silnice, dnešní E55 a souběžně byla vybudována i trasa koněspřežní dráhy, a následně dnešní železniční trati. Některé části původní Linecké stezky tak zůstaly jako svazky úvozů zapomenuté v lesích, z jiných jsou polní cesty, anebo byly pokryty asfaltem a slouží dodnes.

Co můžete zažít? Kolem staré Linecké stezky vznikala v různých dobách od pravěku po středověk řada větších či menších hradišť, později hradů, trhových osad a měst. Díky tomu se tu zachovalo množství významných a zajímavých kulturních památek, které můžete navštívit. Mezi nejvýznamnější patří klášter Vyšší Brod, hrad Rožmberk, Zátoň, Český Krumlov nebo klášter Zlatá Koruna. Dále po trase potom hrad Dívčí Kámen, keltské oppidum Třísov, hrad a nedostavěný klášter Kuklov, Chvalšiny, Boletice a několik hradišť na Brložku a Lhenicku. Centrem býval přemyslovský hrad Netolice, na jehož místě vzniká archeopark, který je i východištěm „oživené historie“ Linecké stezky. V Netolicích najdete i muzeum s informačním střediskem a národní kulturní památku zámek Kratochvíle.

Na cestu se můžete vydat pěšky, na kolo, autem i vlakem, a to i na několik dní, s přenocováním v některém z mnoha místních ubytovacích zařízeních nebo jen na jednodenní výlet. Všestranným pomocníkem vám bude projekt „Linecká stezka“, kdy na www.lineckastezka.cz najdete veškeré informace, včetně interaktivní mapy a mobilního průvodce. V terénu je pak na různých zajímavých místech po trase umístěna řada informačních panelů a turistických zastavení, od netolického hradiště až na rakouskou hranici.

Na jedno takové, neznámé a znovu objevené místo, kde zažijete klid a pohodu v čisté přírodě, vás chceme pozvat.

Úvoz u Lhenic. Jedná se o zapomenutý úsek – úvoz, původní Linecké stezky, který byl v rámci rozsáhlého projektu financovaného EU, v roce 2013 zrekonstruován v délce asi 500 m do původní podoby a osazen turistickým mobiliářem s naučnými interaktivními prvky pro děti.

Kde ho najdete?

U městyse Lhenice na úpatí Blanského lesa. Zhruba mezi Třešňovým Újezdcem a Koubovským rybníkem.

Začíná na rozcestí u kapličky sv. Trojice, GPS: 48.9785536N, 14.1716303E .

Doporučujeme! Výlet se dá naplánovat jako krátký vycházkový okruh, cca 3 km. Z Vodice (vesnická památková rezervace, selské baroko), mlýn Suchomel z 18. století (u Abrožů), rozcestí u sv. Trojice (kaplička z 18. století), zrekonstruovaný úsek Linecké stezky, Koubovský rybník (přírodní památka), Pěticestí (původní rozcestí na Linecké stezce a Boží muka), kamenný most přes Netolický potok, zpět Vodice.

Za návštěvu stojí i městys Lhenice (náměstí, kostel sv. Jakuba, panský dům, křížová cesta s vyhlídkou, kaplí a pramenem V Brabcích) nebo nedaleká osada Třešňový Újezdec s řadou lidových stavení ve stylu selského baroka.

Trasa na interaktivní mapě zde, linie, pěší výlety.

Víte co je to soumar nebo prostice? Vše se dozvíte na www.lineckastezka.cz

Jak se dostanete na začátek

Pěšky nebo na kole podle směrové tabulky z osady Vodice asi 800 m do údolí, kolem mlýna u Ambrožů.
Autem podle směrové tabule po odbočce ze silnice Třešňový Újezdec – Lhenice, asi 800 m na konec asfaltky, dále pěšky asi 100 m.
Z druhé strany. Pěšky nebo na kole od rozcestí na místní komunikaci na Vodici (odbočka ze silnice Lhenice – Třešňový Újezdec), u kapličky (tzv. Pěticestí) GPS: 48.9854586N, 14.1698575E, asi 350 m po polní cestě (původní trasa LS).

Pozor! Cesta ani kaplička není zatím na mapách, pouze na historické z 19. století, popř. je k rozeznání na letecké.

Víte, že...

…o Linecké stezce máme písemné zmínky již z roku 903 – 907, cca o 100 let dříve než o    známější Zlaté stezce?

• Trasa Linecké stezky do Netolic měří asi 140 km?

• Povoz tažený koňmi urazil za den kolem 20 km?

• Osobní vlak koněspřežky jel v roce 1832 z Budějovic do Lince 14 hod. a nákladní 3 dny?

• Autobusem jste dnes z Č. Budějovic v Linci za 1 hod 50 min?

• Na formanský vůz se vešlo až 150 „starých centů“, tedy až 7.500 kg zboží?