Babovřesky - po stopách filmu II.

Menší ze dvou cyklistických okruhů po místech, kde se natáčel film Babovřesky

Druhý ze dvou okruhů za víkendovým zážitkem a venkovskou pohodu na kolech. Výlet nejen pro fanoušky filmu Babovřesky Zdeňka Trošky, ale všem milovníkům cykloturistiky, pohybu, krásné přírody a památek. Zavedeme vás nejen na místa natáčení tohoto divácky úspěšného filmu.
Putování po místech natáčení filmu Babovřesky nabízí dva okruhy. Jeden na historická Zbudovská Blata - dlouhý asi 54 km a druhý kratší - asi 40 km do podhůří Blanského lesa. Oba okruhy vedou po stávajících značených cyklotrasách, převážně po komunikacích III. třídy, místních a výjimečně i II. třídy, nenáročným terénem. Jsou tak vhodné pro rodiny s dětmi, méně zdatné turisty i seniory. Na trasách je řada možností občerstvení.

Celková délka

37 km

Časová náročnost

půldenní výlet

Terén

asfalt

Doporučené období návštěvy

jaro až podzim

Fyzická náročnost

střední

Značení

NE

Jak se dostanete na začátek

Start v Netolicích, kam se dostanete autem, autobusem nebo při speciálních příležitostech vlakem.

Jak se dostanete zpět

Výlet sestaven jako okruh.

Popis trasy

Vyrážíme z Netolic směrem na Lhenice, zhruba po trase původní středověké obchodní cesty, tzv. Linecké stezce (více o ní www.lineckastezka.cz)

 1. Podroužek rybník 30 ha, koupaliště, autokemp, restaurace
 2. Grejnarov – renesanční statek, jízdárna
 3. Lužické lesy – trasa původní Linecké stezky, nedaleko trasy cyklostezky se nachází v tomto regionu ojedinělá přírodní zajímavost, kterou je rašeliniště (cca 2 ha) zvané Borkoviště.
 4. Horní Chrášťany – Eko farma, ubytování, chov jelenů
 5. Dobčice - vesnická památková zóna. Hlavní místo děje Babovřesk, filmová fara byla ve statku v čp. 7 a dům starosty v čp. 4. Filmového fandu bude jistě zajímat, že statek čp. 4 patřil rodu Hüttnerů, předkům známé herečky Ivy Hüttnerové. Kolem návsi s rybníčkem a kaplí, téměř nenarušené novostavbami, je řada krásných statků selského baroka. Ve statku tzv. tvrzi čp. 10, je expozice štábu americké armády za války „Dobčická tvrz 1945“. 
 6.  Záboří - vesnická památková rezervace. Filmová hospoda byla na návsi v bývalé kovárně čp. 22, dnes obchod. Ve statku čp. 15 se interiér obecního úřadu Záboří přeměnil na obecní úřad Babovřesky. V objektu se nachází i restaurace Zábořská hospoda. V obci se zachoval hodnotný soubor zemědělských usedlostí se špýchary ve stylu selského baroka.
 7. Holašovice - vesnická památková rezervace, památka UNESCO. Holašovice se ve filmu sice jen mihnuly, ale jejich návštěvu nemůžeme pominout. Jedná se o nejvýznamnější památku selského baroka v Čechách. Informační středisko, dvě restaurace, ve statku čp. 6 je expozice jihočeského selského dvora. Na okraji obce je možno navštívit holašovické „stonehenge“. Místem natáčení byla náves a Boží muka za vesnicí.
 8. Čakov – ve filmu ho v řadě záběrů do krajiny zaručeně poznáte podle z návrší do dáli bělostně zářícího kostela s pozadím zelených kopců Blanského lesa. Zmiňovaný gotický kostel sv. Linharta, uváděný s farou již v roce 1343 je největší památkou v regionu. V obci je zachováno několik původních lidových staveb, které jsou většinou soustředěny pod kostelem.
 9. Rybník Dehtář 250 ha, je desátý největší rybník v ČR, založen již roku 1479. Chráněná ptačí oblast NATURA 2000, Možnost koupání a občerstvení.
 10.  Radošovice – vesnice, řada památek selského baroka Zajímavý je například statek č. p. 15 s freskami ve štítu (rok 1863). Na návsi stojí gotický kamenný morový sloupek, který pravděpodobně pochází z doby po morové epidemii. (obchod a hostinec)
 11.  Němčice - první písemný záznam o Němčicích pochází již z roku 1220. Dominantou je z daleka viditelný původně románsko - gotický kostel sv. Mikuláše, jedna z nejstarších a nejcennějších kulturních památek regionu. V obci je zachována řada staveb lidového baroka. Hodnotný je statek čp. 6 u silnice.
 12.  Zvěřetice – vesnická památková zóna, její barokní charakter zástavby byl vzácně ušetřen novodobých přestaveb a adaptací.
 13.  Babice - obec s řadou lidových staveb, jubilejní škola. Mezi obcí a Lužicemi je rozsáhlá rovina tzv. lužické letiště. Koná se tu řada leteckých modelářských soutěží.
 14.  Lužice – zachována řada lidových zemědělských usedlostí. Jízdárna Lužický dvůr. 

Dále zpět do Grejnarova, kolem Podroužku a do Netolic.

 

Poděkování destinanční společnosti Jihočeský venkov, z.s. za spolupráci při plánování okruhu a schválení použití fotografického materiálu: Zdeňku Troškovi, Marku Kališovi a PhDr. Daně Volákové (producent, marketing, public relations) Fénix Film s.r.o

Zajímavosti na trase

Chráněná krajinná oblast Blanský les je nejmladší CHKO v Čechách. Byla vyhlášena v roce 1989 a zaujímá plochu 212 km2. Jedná se o dobře zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s harmonicky vyváženým přírodním prostředím, které není příliš narušeno negativními vlivy lidské činnosti. Jde především o zachovalou faunu a flóru, která je doplněna řadou historických památek a lidové architektury. Na území CHKO najdete 15 přírodních rezervací. Nejvyšší horou a dominantou kraje je Kleť 1084 m. n. m.. 
Právě v podhůří Blanského lesa se nachází ty architektonicky nejvzácnější a nejzachovalejší vesnice jihočeského selského baroka, které si také vybral k natáčení Babovřesk Zdeněk Troška a které jsou cílem našeho výletu. Jedná se hlavně o vesnickou památkovou zónu Dobčice, vesnickou památkovou rezervaci Záboří a na závěr památku dokonce chráněnou UNESCO, známé Holašovice.
Málokterý turista ale při kochání se jihočeským selským barokem tuší, že tyto obce, ač ležící v srdci jižních Čech, byly původně německé. Při druhé morové vlně v letech 1520-1521 totiž zabil mor převážnou část místních obyvatel a tak představení vyšebrodského kláštera povolali na dosídlení osadníky z německého pohraničí a Švábska. Vznikl tu tak německý jazykový ostrůvek tzv. Sprachinsel, který se zde udržel až do konce druhé světové války, kdy bylo německé obyvatelstvo po více než 400 letech zase odsunuto.

Vesnická památková zóna Zvěřetice

Pláž u rybníka Dehtář

Obec Holašovice zapsaná na seznamu UNESCO

Vesnická památková rezervace Záboří

Vesnická památková zóna Dobčice