Jeníkova cesta do školy - Z Husince do Prachatic

Po stopách Jana Husa cestou, kterou mladý Jeník s maminkou chodíval od svého rodného domu v Husinci do školy v Prachaticích. 

Byla to Janova matka, která od útlého věku vštěpovala svému synkovi lásku k bohu. „Matka má mě učila riekati: amen, tak bóh daj.“ Od 80. let 14. století vodila pak svého synka do školy v Prachaticích. Cestou vždy několikráte poklekla a modlila se za něho k bohu. 

Stáhněte si trasu včetně mapy v PDF.

Celková délka

6,2 km (jeden směr)

Časová náročnost

2 hodiny

Terén

Zpevněná cesta a nezpevněná lesní cesta.

Doporučené období návštěvy

Přístupná po celý rok.

Fyzická náročnost

Lehká (vhodná pro rodiny s většími dětmi, trasa není vhodná pro kočárky a vozíčkáře).

Značení

Ano

Jak se dostanete na začátek

Na začátek se pohodlně dostanete autem či autobusem.

Jak se dostanete zpět

Stejnou cestou či dopravním prostředkem.

Popis trasy

Trasa začíná v obci Husinec. Ze zdejšího Prokopova náměstí, kde najdeme i rodný dům Mistra Jana Husa, se vydáme požluté turistické stezce jižním směrem. Hned za posledními husineckými staveními při toku Blanice se nachází Husova skála (1,3 km), u které malý Jeníček s maminkou odpočíval během cesty do školy. Dále trasa asi 1,2 km pokračuje k Husinecké přehradě, která je významnou technickou památkou. Zde jdeme velmi opatrně 600 m podél silnice č. 14531 a napojíme se na červenou turistickou značku. Pokračujeme dál kolem Starých Prachatic (1,6 km) a přes turistické rozcestí u kostela sv. Petra a Pavla dojdeme k přírodní památce Žižkova skalka (580 m n. m.) (1,3 km). Z té se nám naskytne krásný pohled
na historické jádro Prachatic.

Odtud je to co by kamenem dohodil do centra města (cca 400 m). Projdeme
Dolní branou a za pár metrů se ocitneme před kostelem sv. Jakuba Většího se zpřístupněnou vyhlídkovou věží. Po dalších 150 m dorazíme do cíle trasy, k Husovu domu (Husova 71). Uvedená trasa je vhodná zejména pro sváteční turisty a rodiny s dětmi (celková délka trasy: 6,2 km).

Trasu si můžeme o 200 m prodloužit a prohlédnout si raně gotický kostel svatých apoštolů Petra a Pavla, který se nachází ve Starých Prachaticích. Od kostela pak můžeme v protisměru sledovat Svatopeterskou naučnou stezku (1,5 km), která je zaměřena především na historii města a blízkého okolí. Naučná stezka je souběžná s červenou turistickou značkou a končí pod Žižkovou skalkou u Dolní brány, odkud po 250 m dojdeme až k Husovu domu (celková délka trasy je 6,4 km).

Zajímavosti na trase

Rodný domek Mistra Jana Husa, Památník v Husinci - Jeníkovou cestu do školy započneme u jeho rodného domku na husineckém náměstí, jehož součástí je vytvoření nové expozice věnované době, životu, dílu, tradici a odkazu nejznámějšího českého reformátora. Zachovalost starobylého Husince, kde se Jan Hus narodil, dokládají literární památky a doklady z doby utrakvismu nebo také kališnictví. Tyto památky jsou v Husinci stále zachovány.

Husova skála - Hned za posledními husineckými staveními, jdouc při toku Blanice, míjely skalku, kde mladý Jeník často odpočíval. Podle jedné z pověstí vznikl častým opíráním obličeje do skalky jeho otisk.  Podle další pověsti udeřil blesk do skály a zapálil na ní rostoucí jalovec.

Zamyšlený mladík odpovídá k matce: „Vidíš, tak jak tento keř, tak já ohněm z tohoto světa sejdu.“
Dnešní turista, jdoucí po žluté turistické značce, zahlédne při správném úhlu natočení, profil Husova obličeje.

Hrádek u Husince - Téměř naproti Husově skále nalezneme terénní pozůstatky husinecké tvrze. Když tudy mladý Jeník chodíval do školy, mohl se potkat s jejím majitelem Pavlem z Vimperka. Nejspíše po husitských válkách tvrz zanikla. V nedalekých Dvorech je do vchodu statku č. p. 11 zazděno gotické ostění nejspíše právě z tohoto hrádku.

Husinecká přehrada - Hlavním účelem stavby byla ochrana Husince a dalších obcí před povodněmi.
Jezero vzniklé za přehradní hrází dodnes zachycuje při jarním tání velkou vodu. Přehrada byla dokončena v roce 1939 a k jejímu základnímu využití přibyla postupně i další. Jezero, které za hrází vzniklo, dosahuje
rozlohy 68 ha a obsahuje 6,53 mil. metrů krychlových vody. V letech 1939–1945 byla součástí hráze i pomyslná hranice protektorátu Čechy a Morava.

Svatopeterská stezka (Křížová cesta) - Křížová cesta je pojmenována podle cílového místa, čili kostela svatého Petra a Pavla ve Starých Prachaticích. Naučná stezka měřící 1,5 km je zaměřena na historii města a blízkého okolí. K tomuto účelu výborně slouží informační panely, boží muka a kapličky. Začíná pod Žižkovo skalkou v blízkosti městské Dolní brány v Prachaticích.

Žižkova skalka - Kolem vypreparovaného křemenného valu nad Prachaticemi scházel Jeník s maminkou do města. Název Žižkova dostala skalka na památku slavného vojevůdce, který odtud velel dobývání města, až po roce 1918. Do kamene vytesaný nápis Schiller Felsen nám dodnes připomíná původní název. Ze skalky se nabízí krásný výhled na městské jádro.

Kostel sv. Jakuba Většího - Pozdně gotický kostel s dnešní podobou z let 1505-1513. Návštěvník je překvapen vysokou hvězdovou klenbou hlavní lodi z přelomu 15. a 16. století. Ještě starší jsou kostelní portály, nejmohutnější je vstupní profilovaný ústupkový portál. Mezi cenné vnitřní vybavení patří pozdně gotické lavice, nástěnné malby nebo kamenný sanktuář z roku 1508. Když kostel navštěvoval mladý Jan, bylo kostelu jen pár desítek let.

Husův dům - Školu malý Jeník navštěvoval v blízkých Prachaticích. V průběhu studií bydlel, dle tradice, v dnešním Husově domě č. p. 71. Tento původně jednopatrový gotický domek byl renesančně přestavěn v druhé polovině 16. století. Dodnes nás zaujme lombardskými volutovými štíty a bohatou výzdobou fasády tzv. psaníčkovým sgrafitem. Jeník zpíval nejspíše i v chlapeckém sboru v místním kostele: „Když jsem byl žákem a zpieval sem s jinými vigilie, tak jsme zpievali jedné abychme odbyli.“

V Prachaticích se seznámil také s mistrem Křišťanem z Prachatic. Tento budoucí rektor pražské univerzity vzal nejspíše okolo roku 1385 sebou mladého Jeníka na studie do Prahy.