Na kole i pěšky Sedláčkovo stezkou

Sedláčkova stezka z Písku na Zvíkov a zpět měří 50 km, lze ji ale různě zkracovat a modifikovat.

Trasování

Písek - U Sulana - plynová lávka - Borečnice - Vráž - Jistec - Varvažova - Zbonín - Zvíkovské Podhradí (hrad Zvíkov) - Svatá Anna - Oslov - Tukleky - Spolí - Louka - Držov - U Caisů - Písek

Cyklistická Sedláčkova stezka se stala součástí páteřní Otavské cyklistické cesty. Z Písku vede přes zastavení U Sulana (oblíbená zahradní restaurace) plynovou lávku hájence Doupata, odkud se můžete po modré značce KČT podívat na soutok Lomnice a Otavy. Při příjezdu k Varvažovu pozor!!! Pod kopcem je přejezd frekventované silnice II. třídy č. 121, po které cesta pokračuje do Zvíkovského Podhradí. Vy se však jejím opatrným přejetím odkloníte a přes starý barokní mostek přes Skalici vjedete fo obce Varvažov. Odtud dojedete až ke králi českých hradů - na Zvíkov.  

Tip: Pokud by pro Vás byly schody na plynovou lávku problémem, využijte CT1158 vedoucí mezi Pískem a Borečnicí po silnici III/02024 přes Topělec. 

Stezku lze pohodlně zdolat i pěšky a využít pro cestu tam či zpět cykobusu, který jezdí v sezóně o víkendech: http://www.cyklotrans.cz/pravidelne-linky/zluta-linka/.