Přidat do programu

Naučná stezka „Okolím viklanu“

  • Cyklistické Cyklistické
  • Pěší turistika Pěší turistika
  • Aktivní Aktivní
  • Poznávací Poznávací
  • Školní výlety Školní výlety
  • Rodinné Rodinné

Délka značené trasy činí přibližně 6 km a má 13 zastavení.

NS začíná u hydrobiologické stanice Velký Pálenec, která byla zřízena v r. 1924 v budově bývalé hájenky. Je detašovaným pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Odtud vede po hrázi rybníka Velký Pálenec do vsi Vrbno, ze které směřuje po silnici do Kadova.
Informační tabule na jednotlivých zastaveních se věnují tématice lesa, fauny, obcím Vrbno a Mračov, rybníkářsví a rybníku Velká Kuš. Z obce Vrbno si můžeme udělat odbočku k asi 1 km vzdálenému rybníku Velká Kuš, který je vhodný ke koupání.
Budeme-li pokračovat z Vrbna po silnici linoucí se  kolem křížků do Kadova, přijdeme k zastavení č. 6 – Skalní mísy. Odbočíme do leva do lesa, asi po 150 m na kopci zvaný Hora objevíme velký žulový balvan s prohlubněmi – „mísami“.
Dalším zastavením je na kraji obce Kadov známá přírodní památka – Kadovský viklan. Jeden z největších a nejlépe zachovalých viklanů v ČR. Granodioritový balvan o hmotnosti 30 tun. V minulosti byl vandaly shozen a usadit na původní místo ho pomohl Ing. Pavel Pavel, který se zajímal také o sochy Moa na Velikonočních ostrovech. Viklan se nachází v parčíku u obecního úřadu, kde si můžeme během úředních hodin zakoupit pohlednice a turistické známky. Stezka prochází obcí kolem kostelu sv. Václava ke tvrzi. Po cestě mezi kostelem a tvrzí dojdeme ke hřbitovu, před nímž stojí hrobka baronů z Lilgenau. Vrátíme se zpět na rozcestí před kostelem a vydáme se po žluté směrem ke Slatině.
Na polní cestě, mezi loukami a pastvinami, se rozhlédneme do kraje. Při pohledu směrem na sever v dálce spatříme Třemšín (827 m n.m.). Po chvíli odbočíme vlevo a po asi 70 m přijdeme ke kamennému seskupení zvanému „Malý čertův náramek“. Vrátíme se zpět na polní cestu.
Po cca 300 metrech se dáme na rozcestí vpravo. Lesní cestou přijdeme k louce, kde bývají tábory. Přes louku vystoupáme do svahu a na pasece spatříme obrovský balvan -  tzv. „Obětní kámen“. K čemu dříve ozubený kámen sloužil, se můžeme už jen domnívat. Pro pokračování na stezce se musíme vrátit zpět na rozcestí.
Necelý kilometr ujdeme k poslednímu zastavení NS. Značená lesní pěšina nás dovede ke skupině balvanů pojmenované „Velký čertův náramek“. A tady NS stezka končí. Budeme-li pokračovat dál po žluté, dojdeme do Slatiny. Odtud se můžeme vydat k židovskému hřbitovu nebo po Vintířově stezce do Chanovic.

NS Okolím Kadovského viklanu není náročná. Je vhodná pro pěší i cyklisty. Větší část stezky lze absolvovat i s kočárkem.  Jen je nutné mít v patrnosti, že k samotným balvanům, vzhledem k jejich poloze v lese, není pro kočárek cesta přizpůsobena. K viklanu lze dojet i automobilem. Zastavíme-li na parkovišti u obecního úřadu, viklan máme na dohled.  

Zastavení: 1. Hydrobiologická stanice, 2. Les, 3. Obojživelníci, vodní ptáci, 4. Vrbno, 5. Rybníkářství, 6. Skalní mísy, 7. Viklan, 8. Kadov, 9. Kaple, hrobka, 10. Výhled do kraje, louky a pastviny, 11. Malý Čertův náramek, 12. Obětní kámen, 13. Velký Čertův náramek.

Obec Kadov: http://www.kadov.net/
Svazek obcí Blatenska: http://www.blatensko.eu/

Zpět