Kapličky u Loučovic

Poznejte kouzlo zaniklé obce Kapličky u Loučovic...

Kapličky (německy Kapellen) je jméno zaniklé obce nacházející se JZ od Vyššího Brodu ve výšce  950 m n. m. Obec vznikla zhruba v druhé polovině 13. století u tzv. Helfenberské cesty, spojující Altenfelden a Vyšší Brod. V roce 1530 v ní již sídlila rychta a vesnice postupně bohatla a nabývala na významu. Byl v ní postaven farní kostel, sklárna, z blízkého rašeliniště se těžila rašelina. 

Jelikož se jednalo o obec s drtivou převahou německého obyvatelstva, došlo po druhé světové válce k násilnému vystěhování většiny jejího obyvatelstva do Rakouska. Přišli noví obyvatelé, nicméně postupně byl jejich počet nátlakem a administrativními rozhodnutími státní správy snižován, až byla nakonec obec zcela zrušena, její katastr se stal součástí obce Loučovice. Vzniklo zde přísně střežené hraniční pásmo.

Vesnice byla nakonec zcela zničena, patrné jsou dnes pouze základy kostela a několika domů. Na místě, kde byla vesnická zástavba, se nachází pouze jeden lovecký srub a železné torzo hlídkové věže, která byla součástí zdejší železné opony. Po sametové revoluci byla oblast opět zpřístupněna. Na místě vesnice byl vztyčen kamenný kříž, na jiném místě jsou Boží muka s lavičkou a vysokými balvany, odkud je nádherný výhled na Rašeliniště Kapličky a rybníček U překopané hráze. Přes bývalou obec vede několik turistických značených cest (je zde rozcestník) a je často navštěvována turisty, cykloturisty (kteří s oblibou používají pevnou vyasfaltovanou cestu, která byla předtím vybudována pro pohraničníky) a vystěhovanými obyvateli a jejich potomky.